Η παροιμία αυτή, που είναι πολύ διαδεδομένη στην Ήπειρο, λέγεται για δύο κυρίως λόγους. Όταν κάποιοι θέλουν να έχουν εκείνα τα πράγματα, που προορίζονται για άλλους. Όταν, δηλαδή, επιθυμούν κάτι, που δεν τους ανήκει. Αυτή είναι η λιγότερο συνηθισμένη χρήση της. Κατά κανόνα χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι πολλοί υπόσχονται πράγματα, τα οποία είναι ανεπίτευκτα. Και αυτή την ερμηνεία της, ειδικά στους καιρούς μας, τη συναντάμε συνεχώς.