Έτσι φαίνεται η Ελλάδα από το διάστημα…
και πραγματικά το θέαμα είναι τέλειο: