Κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο διαδίκτυο, διαθέτει μία μοναδική διεύθυνση IP. Η διεύθυνση αυτή δεν έχει την παραμικρή σχέση με αυτή του σπιτιού ή του γραφείου σας, ωστόσο…πρακτικά έχει τον ίδιο ακριβώς ρόλο: να προσδιορίσει τη δικιά σας ανάμεσα στον «ωκεανό» συσκευών του διαδικτύου. Μια διεύθυνση IP αποτελείται από τέσσερις αριθμούς που χωρίζονται μεταξύ τους με τελείες. Καθένας εξ αυτών των αριθμών μπορεί να αποτελείται από ένα έως και τρία ψηφία. Ένα παράδειγμα διεύθυνσης IP είναι το 192.168.1.1 το οποίο συνήθως αντιστοιχεί στο router του οικιακού/επαγγελματικού σας δικτύου.