Η 17η Μαΐου έχει καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως η Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Παλαιότερα η μέρα ήταν γνωστή…
ως η Παγκόσμια Ημέρα των Τηλεπικοινωνιών, μιας που στις 17 Μαΐου του 1865 ιδρύθηκε στη Γενεύη η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, ωστόσο το 2006 ο ΟΗΕ αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της Πληροφορικής και των ICT, αποφάσισε να διευρύνει το αντικείμενο των εορτασμών για τη συγκεκριμένη μέρα.