Χιλιάδες ζωές από τροχαία θα μπορούσαν να σώσουν τρεις κινήσεις, μια αλλαγή που αφορά στις κατασκευάστριες εταιρείες, μια στα όρια που τίθενται από το κράτος και μια στους ίδιους τους οδηγούς.
Οπως σημειώνεται στην τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Μεταφορές, σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Εθνος», 900 ανθρώπινες ζωές θα μπορούσαν να σώζονται το χρόνο από τροχαία αν οι κατασκευάστριες εταιρείες αυτοκινήτων τοποθετούσαν συστήματα υπενθύμισης για τις ζώνες ασφαλείας στα μπροστινά, αλλά και στα πίσω καθίσματα.
Παράλληλα, στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι εάν μειωνόταν κατά ένα χιλιόμετρο την ώρα το όριο ταχύτητας θα προλαμβάνονταν άλλοι 1.300 θανάσιμοι τραυματισμοί και τέλος, εάν εξαλειφόταν η κατανάλωση αλκοόλ πριν από την οδήγηση, ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να μειωθεί κατά 5.600 το χρόνο.

Πηγή: