Ο John Leach, εκπαιδευτής επιβίωσης στρατιωτών και καθηγητής ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο του Portsmouth, μελετά εδώ και δεκαετίες τη συμπεριφορά ανθρώπων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. “Ο ρόλος μου σαν εκπαιδευτής είναι να διδάσκω τους στρατιώτες πώς να επιβιώσουν. Ο ρόλος μου σαν ψυχολόγος είναι να διδάσκω στους ανθρώπους πώς να μην πεθάνουν” λέει στο BBC. Κι αν είστε από αυτούς που δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται ότι μπορεί κάποτε να βρεθούν σε μια τέτοια κατάσταση, οι συμβουλές του θα σας φανούν ακόμα πιο χρήσιμες.