Μια φωνή και μελωδία που συγκινεί στον Ύμνο που ακολουθεί…