Παρατηρήστε τη καλά!… Τι υπάρχει σε αυτή τη φωτογραφία, μπορείτε να δείτε;

Κι όμως στο κέντρο της φωτογραφίας υπάρχει μία…κουκουβάγια!

Παγκόσμια υπάρχουν περισσότερα από 200 είδη, τα οποία σίγουρα δεν ξέρουμε.

Μία από αυτές είναι και αυτή της φωτογραφία