Ιερεμίας Φούντας: Απόδειξη ότι ένας είναι ο Θεός και όχι πολλοί

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔17/10/2019 - 10:36 | Author: Newsroom Ipaidia
Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2020 - 10:26

Παρακαλῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά ἀκοῦτε μέ προσοχή τά θεῖα κηρύγματα τῆς σειρᾶς αὐτῆς, γιατί ἀναφέρονται στήν πίστη μας καί γιατί εἶναιλ όγοι ἀγίου Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκην οῦ.

Στό προηγούμενο μάθημα μᾶς εἶπε ὁ ἅγιος γιά τό τί εἶναι ὁ Θεός καίὅ τι Αὐτός εἶναι ἀκατάληπτος, ὅτι δηλαδή δέν μποροῦμε νά Τόν κατανοή-σ ουμε. Σήμερα ὁ ἅγιος θά μᾶς πεῖ γιά τό ὅτι ἕνας εἶναι ὁ Θεός καί ὄχι πολλοί.Σ πουδαῖο τό θέμα αὐτό καί ἄς τό ἀκούσωμε, ὅπως μᾶς τό λέγει ὁ μεγάλοςδ ογματικός τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. 1. Ἀποδείχθηκε ἀρκετά, μᾶς λέγει ὁ ἅγιος, ὅτι ὑπάρχει Θεός καί ὅτι ἡο ὐσία του εἶναι ἀκατάληπτη.

Καί γιά ὅσους μέν πείθονται στήν Ἁγία Γραφήε ἶναι πάλι φανερό καί ἀναμφίβολο ὅτι ἕνας εἶναι ὁ Θεός καί ὄχι πολλοί. Ἔτσιλ έγει ὁ Κύριος στήν ἀρχή τοῦ Δεκαλόγου, τῆς θείας αὐτῆς Νομοθεσίας:« Ἐγώ εἶμαι ὁ Κύριος ὁ Θεός σου, πού σέ ἔβγαλα ἀπό τήν χώρα τῆς Αἰγύπτου.Δ έν θά ἔχεις ἄλλους θεούς, ἐκτός ἀπό μένα»(Ἐξ. 20,2). Καί πάλι λέγει ὁ Θεός: « Ἄκουε, Ἰσραήλ. Ὁ Κύριος ὁ Θεός σου, εἶναι ὁ ἕνας Κύριος» (Δευτ. 6,4). Καίδ ιά τοῦ προφήτου Ἠσαΐα λέγει ὁ Θεός:

 

«Ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός, ὁ πρῶτος, Ἐγώθ ά εἶμαι καί γιά πάντα. Ἐκτός ἀπό μένα δέν ὑπάρχει ἄλλος Θεός. Πρίν ἀπόμ ένα δέν ὑπῆρχε ἄλλος Θεός, οὔτε καί ἀργότερα θά ὑπάρξει ἄλλος. Ἐκτός ἀπόμ ένα δέν ὑπάρχει ἄλλος Θεός»(Ἠσ. 43,10-11. 44,6). Καί ὁ Κύριός μαςἸ ησοῦς Χριστός στά ἱερά Εὐαγγέλια ὁμιλώντας στόν Πατέρα Του λέγει:« Αὐτή εἶναι ἡ αἰώνια ζωή, τό νά γνωρίζουν Ἐσένα, τόν μόνον ἀληθινό Θεό»( Ἰωάν. 17,3). 2. Μέ ὅσους ὅμως δέν πείθονται στήν Ἁγία Γραφή, λέγει ὁ ἅγιος Δαμασ κηνός, θά συζητήσει μέ ἄλλο τρόπο τό θέμα ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἕνας. Τούςλ έγει, λοιπόν:

 

Τό θεῖον, ὅπως ὅλοι τό πιστεύουν, εἶναι τέλειο καί δέν ἔχεικ αμία ἔλλειψη, οὔτε στήν ἀγαθότητα, οὔτε στήν σοφία, οὔτε στήν δύναμη.Τ ό θεῖον εἶναι ἄναρχο, εἶναι ἀΐδιο καί ἀπερίγραπτο, καί γιά νά τό ποῦμε ἁπλᾶ,ε ἶναι τέλειο σέ ὅλα. Ἄν ὅμως τώρα παραδεχθοῦμε ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλοι πολλῶν Θεῶν!... Γιατί ἄν σ᾽ αὐτούς δέν ὑπάρχει καμιά διαφορά, τότε πρόκειται στή πραγματικότητα γιά ἕνα Θεό καί ὄχι γιά πολλούς. Ἄν ὅμως ὑπάρχει διαφορά μεταξύ τῶν πολλῶν τάχα Θεῶν, τότε ποῦ εἶναι ἡ τελειότητα; Γιατί κάτι θά λείπει στόν ἕνα γιά νά διαφέρει ἀπό τόν ἄλλο πού τό ἔχει. Ἀλλά ἄν σέ κάποιο τάχα Θεό τοῦ λείπει κάτι ἀπό τήν ἀγαθότητα εἴτε ἀπό τήν δύναμη εἴτε ἀπό τήν σοφία καί εἴτε κατά τόν χρόνο εἴτε κατά τόν τρόπο δέν φτάνει τήν τελειότητα, τότε δέν μπορεῖ νά εἶναι Θεός.

 

Ἄν λοιπόν ὑπάρχουν Θεοί, πρέπει αὐτοί νά εἶναι ὅμοιοι, τέλειοι ὅλοι. Αὐτή ὅμως ἡ τελειότητα καί ὁμοιότητα ὅλων ἀποδεικνύει ἕνα καί ὄχι πολλούς Θεούς. Ἔπειτα ξέρουμε ὅτι τό θεῖον εἶναι ἀπερίγραπτον. Ἀλλά, ἄν εἶναι πολλοί Θεοί, δέν μπορεῖ νά ἔχουμε τό ἀπερίγραπτο τοῦ Θεοῦ. Γιατί ὅπου βρισκόταν ὁ ἕνας δέν θά μποροῦσε νά εὑρεθεῖ καί ὁ ἄλλος, σάν ὅμοιός του πού ἔπρεπε νά εἶναι. Ἄν πάλι εἶναι πολλοί Θεοί, πῶς θά κυβερνηθεῖ ὁ κόσμος ἀπό πολλούς; Θά διαλυθεῖ καί θά καταστραφεῖ ὁ κόσμος ἀπό πολλούς κυβερνῆτες, γιατί θά ὑπάρχουν ἀντιθέσεις μεταξύ τους. Ξέρουμε γενικά ὅτι ἡ διαφορά δημιουργεῖ ἐναντιώσεις. Ἀλλά ἄν πεῖ κάποιος ἐδῶ ὅτι δέν θά ὑπάρχουν ἀντιθέσεις μεταξύ τῶν πολλῶν τάχα Θεῶν, γιατί ὁ κάθε Θεός θά κυβερνᾶ ἕνα μόνο μέρος, θά ρωτήσουμε τώρα: Ποιός εἶναι αὐτός πού ἔβαλε τάξη καί ἔκανε στούς Θεούς αὐτούς τήν διανομή αὐτή στά διάφορα μέρη; Αὐτόν θά ἔπρεπε μᾶλλον νά λέμε Θεό καί ὄχι τούς διάφορους τάχα κυβερνῆτες τῶν διαφόρων μερῶν. Ἀπό τά παραπάνω ἁπλᾶ, ἀλλά δυνατά ἐπιχειρήματα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀδελφοί χριστιανοί, συμπεραίνουμε ὅτι ἕνας εἶναι ὁ Θεός, πού εἶναι τέλειος, ἀπερίγραπτος, δημιουργός τοῦ σύμπαντος, πού συνέχει καί κυβερνᾶ τά πάντα, τέλειος στήν ἀγαθότητα, τήν δύναμη καί τήν σοφία. Τέλειος καί πηγή κάθε τελειότητας. Ἐπί πλέον, εἶναι λογικό νά ποῦμε, αὐτό, πού λέγει στό τέλος ἐδῶ ὁ ἅγιοςΔ αμασκηνός, ὅτι ἡ μονάδα «ἀποτελεῖ τήν ἀρχή τῆς δυάδας»! 1+1=2! Θά μᾶς ὠφελήσει αὐτό πού μᾶς λέγει ὁ ἅγιος ἐδῶ σέ μετέπειτα μαθήματα.

(Συνεχίζεται)

 

Μέ πολλές εὐχές,

Ο Μητροπολιτης Γορτύνης και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας

 

  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

  Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

  Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !  • express

   europalso

  Enter your email address: