Σήμερα, 12 Ιανουαρίου και η πρώτη του 2017

2017: Σήμερα 12 Ιανουαρίου η πρώτη πανσέληνος

Η εν λόγω θεωρείται από τους ειδήμονες, ως Wolf Moon, Hunger Moon ή και Cold Moon.