Επιστράτευση 1940 – Η πορεία προς το Μέτωπο μέσα από ιστορικές φωτογραφίες