Έκπληκτοι οἱ Τοῦρκοι ερευνητές καί οι κάτοικοι της ιστορικῆς βυζαντινής πόλης…

Μία μεγαλοπρεπής βυζαντινή ελληνορθόδοξη εκκλησία, άρχισε νά ἐμφανίζεται στήν πόλη τῆς Νίκαιας, στη λίμνη τῆς περιοχῆς καί κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ, σύμφωνα με το orthodoxiagr.

Σύμφωνα μέ τά δημοσιεύματα τοῦ τοπικοῦ τύπου ἀλλά καί τῶν ἐφημερίδων, Milliyet καί Zaman, οἱ πρῶτοι πού ἀντιλήφτηκαν τήν ὕπαρξη τῶν θεμελίων αὐτής τῆς ἱστορικῆς βυζαντινῆς ἐκκλησίας ἦταν οἱ πιλότοι κάποιου ἀεροπλάνου πού πραγματοποιοῦσε πτήση πάνω ἀπό τήν λίμνη.

Οἱ πρῶτες ἀναφορές τῶν ἴδιων τῶν Τούρκων κάνουν λόγο γιά τήν ἱστορική μεγάλη ἐκκλησία πού ἦταν ἀφιερωμένη στόν Ἀπόστολο Πέτρο καί ἡ ὁποία κτίστηκε τόν τέταρτο αἰώνα, ἦταν δηλαδή ἀπό τούς πρώτους μεγάλους ναούς πού κόσμησαν στήν συνέχεια ὅλη τήν ἑλληνορθόδοξη χριστιανική Μικρά Ἀσία.