Με τη βοήθεια μικροσκοπίων φωτογραφήθηκαν «οικιακά» μικροσκοπικά έντομα