«Λίβελλο» και «λιβελλογράφημα» ονομάζουμε κάθε υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα που στρέφεται με εμπάθεια εναντίον κάποιου ατόμου.

Η λέξη προέρχεται από το λατινικό libellus που σημαίνει βιβλιαράκι. Στους ρωμαϊκούς χρόνους, σήμαινε αρχικά την καταγραφή παραπόνων των πολιτών προς τον αυτοκράτορα και αργότερα την έγγραφη δήλωση κάποιου για την αναγνώριση της επίσημης θρησκείας του κράτους.