Ο ΕΟΦ προχωρά στην ανάκληση όλων των παρτίδων του καλλυντικού προϊόντος “ORGANIC SKIN TAG SOLUTIONS SERUM ROSE CLEANSING ESSENTIAL OIL”

Όπως έγινε γνωστό, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων είναι μη κανονικά ως προς τον έλεγχο του pH (με ευρεθείσα τιμή 1,5), το οποίο μπορεί να είναι τουλάχιστον ερεθιστικό για το δέρμα και τα μάτια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το pH του δέρματος είναι 5,5. Το προϊόν το οποίο ανακαλείται είχε 1,5, ήταν δηλαδή πολύ όξινο και επομένως επικίνδυνο για πιθανούς ερεθισμούς, ακόμα και έγκαυμα.

Επιπλέον, η επισήμανση του προϊόντος δεν φέρει τις απαιτούμενες, από την κείμενη νομοθεσία, ενδείξεις, όπως ο κατάλογος των συστατικών και μη αναγραφή του αριθμού παρτίδας. Ως εκ τούτου, η ανάκληση δεν μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένη παρτίδα. Η εταιρεία ‘ESPERADO FASHION Ι.Κ.Ε.’ οφείλει να αποσύρει άμεσα το προϊόν από την αγορά.