Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΛΠΕ εκτιμώμενη μείωση της τάξης του -31% υπάρχει στις αγορές, δηλαδή ότι φέτος θα χαθεί περίπου το 1/3 του περσινού «τζίρου»

Σύμφωνα με τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, αποκαλυπτικά στοιχεία για την έκταση της οικονομικής πίεσης που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά από το κύμα ακρίβειας και πληθωρισμού περιέχονται στην έρευνα καταναλωτικών τάσεων του ΣΕΛΠΕ για την φετινή αγορά των Χριστουγέννων, καθώς προκύπτει πως 7 στους 10 καταναλωτές απάντησαν ότι θα ξοδέψουν λιγότερο σε σχέση με το 2021 και πως 6 στους 10 θα δαπανήσουν λιότερο και από 100 ευρώ στις φετινές γιορτές.

Επιπλέον οι περισσότεροι ερωτώμενοι εκτιμούν ότι οι χριστουγεννιάτικες αγορές το 2022 θα είναι μειωμένες κατά 30% σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2021.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στο σχήμα 1, η πλειοψηφία του κοινού, ποσοστό 71%, θεωρεί ότι η αξία των αγορών της τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι μειωμένη, ενώ μόλις ένα 8% εκτιμά ότι θα είναι αυξημένη, ενώ 22% θεωρούν ότι θα μείνει αμετάβήτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό 38% θεωρεί ότι η μείωση αυτή θα είναι πάνω από το μισό της δαπάνης του προηγούμενου έτους, άνω του 50%. Μεσοσταθμικά, η εκτίμηση των καταναλωτών μεταφράζεται σε μία εκτιμώμενη μείωση της τάξης του -31%, δηλαδή ότι φέτος θα χαθεί περίπου το 1/3 του περσινού «τζίρου». Η εκτίμηση αν και μη ρεαλιστική είναι ενδεικτική του καταναλωτικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά.

145 ευρώ κατά κεφαλή

Όσον αφορά το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης για αγορές την περίοδο των Χριστουγέννων, αυτή μεσοσταθμικά εκτιμάται σε 145€ κατά κεφαλήν (έναντι 146€ που ήταν η περσινή εκτίμηση στην αντίστοιχη έρευνα). Το 15% εκτιμά ότι δεν θα δαπανήσει τίποτα, το 19% μέχρι 50 ευρώ, το 25% έως 100 ευρώ, το 23% από 101 έως 200 ευρώ, το 14% από 200 έως 500 ευρώ και το 4% πάνω από 500 ευρώ. Πρακτικά το μισό κοινό, ποσοστό 52% θα δαπανήσει λιγότερο από 100 ευρώ τα φετινά Χριστούγεννα για αγορές.

Αξίζει να σημειωθεί (σχήμα 2) ότι το 13% – ένας στους 8 καταναλωτές – έχει ήδη ολοκληρώσει τις αγορές του αρκετά πριν τα Χριστούγεννα, το 48% έως 1 εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα και το 39% την εβδομάδα που διανύουμε.

Σε σχέση με τις διαδικτυακές αγορές, όπως φαίνεται στο σχήμα 3, το 15% δηλώνει ότι θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος των αγορών του ηλεκτρονικά (έναντι 16% το 2021), ποσοστό που δείχνει τη δυναμική των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Το 65% δηλώνει ότι θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος σε φυσικά καταστήματα, ενώ ένα 20% δηλώνει ότι δεν θα αγοράσει. Πρακτικά η αναλογία διαμορφώνεται σε 1 καταναλωτής αγοράζει κυρίως ηλεκτρονικά για 4 καταναλωτές που αγοράζουν κυρίως φυσικά.

Τα παραπάνω ευρήματα σχετίζονται και με τις εξελίξεις σε σχέση με την επίδραση που έχει η αύξηση του κόστους ενέργειας και των ανατιμήσεων στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφουν τη σημαντική αλλαγή που επήλθε στο καταναλωτικό κοινό τον τελευταίο χρόνο και την μεγάλη επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα και κατ’ επέκταση στην αγορά της λιανικής στην Ελλάδα.