Ποιες από τις μέρες των εορτών δεν εργάζονται οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα; Οι υποχρεωτικές αργίες είναι οι μέρες που από τον νόμο απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.

Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (δηλαδή του ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Αναλυτικά οι αργίες των Χριστουγέννων 2023

Οι ημέρες που συγκαταλέγονται στις υποχρεωτικές χριστουγεννιάτικες αργίες είναι οι εξής:

Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού – 25 Δεκεμβρίου, φέτος πέφτει Δευτέρα
Η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων – 26 Δεκεμβρίου, φέτος πέφτει Τρίτη

Σημειώνεται ότι οι αργίες των Χριστουγέννων δεν μεταφέρονται, ακόμα και αν πέσουν Σάββατο ή Κυριακή. Πέρσι και ανήμερα τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά έπεσαν Κυριακή.

Η πρώτη αργία του 2024

Η Πρωτοχρονιά είναι φυσικά η πρώτη αργία για τη νέα χρονιά και φέτος δίνει τη δυνατότητα για τριήμερο μιας και πέφτει ημέρα Δευτέρα.

Τι μέρα πέφτουν τα Θεοφάνεια 2024

Η 6η Ιανουαρίου 2024 θα πέσει ημέρα Σάββατο χάνοντας έτσι μια ημέρα αργίας.
Πώς αμείβεται η εργασία τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι οποίες πλέον θεωρούνται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας είναι οι εξής: η 25η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), η 26η Δεκεμβρίου (δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων), η 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) και η 6η Ιανουαρίου (εορτή των Θεοφανίων).

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν:

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το 1/25 του 2 συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 26η Δεκεμβρίου ισχύουν τα εξής:

οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.
οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.