Πού ανοίγουν – Απασχόληση σε Υγεία και ΕΦΚΑ για 6.000 άτομα φέρνει το 2024 μέσω της διαδικασίας του , για 700 άτομα μόνιμο προσωπικό στον ασφαλιστικό φορέα και άλλα 5.300 άτομα σε επιδοτούμενα προγράμματα μέσω της .

Σύμφωνα με την Απογευματινή, για πρώτη φορά ο ΕΦΚΑ ενισχύει το κομμάτι της έκδοσης συντάξεων με 700 άτομα, τα οποία θα επιλεγούν . Ήδη, τα 551 βρίσκονται σε διάφορες φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας και είναι, επί το πλείστον, άτομα που είχαν ειδικευτεί και εργάζονταν ως συμβασιούχοι στον τομέα του fast track των αιτήσεων προς συνταξιοδότηση.

Προσλήψεις: Οι ειδικότητες

Για φέτος δρομολογείται η πρόσληψη 140 μονίμων με ειδικότητες όπως διοικητικού-οικονομικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ στο πλαίσιο των μεγάλων έργων ψηφιοποίησης του ΕΦΚΑ που «τρέχουν» αρκετές θέσεις θα καλυφθούν από στελέχη πληροφορικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Οι υπόλοιπες 150 θέσεις θα καλυφθούν με συμβασιούχους, μέσω του προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για ανέργους ηλικίας 55-74 και βάσει του σχεδιασμού της διοίκησης θα ενσωματωθούν στον φορέα σε κεντρικές υπηρεσίες, ενισχύοντας την έκδοση των συντάξεων.

Με βάση το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, οι προσληφθέντες θα εκπαιδευτούν και θα ενσωματωθούν στον φορέα, ώστε να κατανεμηθούν τόσο σε κεντρικές υπηρεσίες όσο και σε υποκαταστήματα. Αρχικά, η σύμβασή τους θα έχει διάρκεια 12 μηνών, όμως δίνεται από το ίδιο το πρόγραμμα δυνατότητα επέκτασής του για άλλους 12 μήνες. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως και τα 750 ευρώ μηνιαία.

Τα παραπάνω αφορούν απάντηση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Βουλή, έπειτα από ερώτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, με τον Π. Τσακλόγλου να σημειώνει ότι απαγορεύεται η μονιμοποίηση προσωπικού που έχει προσληφθεί με σύμβαση έργου.

Επίσης, για 24 μήνες θα απασχοληθούν στον τομέα της Υγείας άνεργοι ηλικίας 55-74 ετών. Η υπουργική απόφαση προβλέπει πρόγραμμα 31.200.000 ευρώ, που θα διατεθούν από προγράμματα της ΔΥΠΑ. Το ποσό επιχορήγησης ανά ωφελούμενο ορίζεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και έως 750 ευρώ. Επίσης, με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας παρατείνεται για άλλους 12 μήνες το ειδικό πρόγραμμα για 4.000 ανέργους απασχολούμενους στην Υγεία.

Να σημειωθεί ότι η ΔΥΠΑ διέθεσε στην τριετία 1,7 δισ. ευρώ σε δράσεις επιδοτούμενης απασχόλησης και κατάρτισης, κατά 62% αυξημένα συγκριτικά με την προηγούμενη τριετία, 2018-2020, όπου περισσότεροι από 50.000 άνεργοι εργάστηκαν μέσω προγραμμάτων, σημειώνοντας ρεκόρ προσλήψεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και του ΕΣΠΑ.