«Η θέσπιση αποζημίωσης εφημεριών για το στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αντίστοιχης με την αποζημίωση των νοσοκομειακών του Ε.Σ.Υ. εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ.), το οποίο εξειδικεύει με ειδικούς νόμους την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω και στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό του, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) διερευνά τη δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης στους στρατιωτικούς γιατρούς για τις εφημερίες που εκτελούν σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα και υγειονομικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Αυτά επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Νικόλαος Παπαναστάσης και Αθανάσιος Παφίλης, με θέμα «Αποζημίωση των στρατιωτικών γιατρών για την εφημερία».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι:

Το μισθολόγιο του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ν.4472/2017 (Α΄74),

Στα προβλεπόμενα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις του άρθρου 127 του υπόψη νόμου τα οποία καθορίστηκαν περιοριστικά, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των στελεχών, καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, δεν συμπεριλαμβάνεται αποζημίωση για τις εφημερίες των στρατιωτικών ιατρών.

Εξαίρεση από τα προαναφερθέντα, αποτελεί η χορήγηση αποζημίωσης στο προσωπικό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.) για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), κατά το χρονικό διάστημα από την 22 Μαρτίου 2021 έως και την 07 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισμού (Π/Υ) του υπουργείου Υγείας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ