Λόγω αντικειμενικών αξιών δύο από τα πέντε χάνονται

Ο λόγος για  το και το. Οι αυξήσεις που επιβλήθηκαν στις των ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2022 προκαλούν δυσμενείς αλλαγές στη ζωή πολλών φορολογουμένων.

Ήδη έχουν γίνει αντιληπτές περιπτώσεις που περιορίζουν ή καταργούν οριστικά πολλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Για τη χορήγηση των επιδομάτων αυτών, προβλέπονται περιουσιακά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία η φορολογητέα – αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε ενδιαφερομένου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από συγκεκριμένα όρια ποσών κλιμακούμενα ανάλογα με την οικογενειακή κατάστασή του.

Δείτε παραδείγματα στο παρακάτω βίντεο