Όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, σχεδόν σε σύγκριση με το 2020, καθώς η αύξηση των συγκεκριμένων συμβολαιογραφικών πράξεων ανήλθε σε 90,6%.

Ειδικότρα, αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΕΛΣΤΑΤ από το σύνολο των συμβολαιογράφων της Χώρας με τη συνεργασία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.

Συνολικά οι συμβολαιογραφικές πράξεις ήταν αυξημένες κατά 17,4% το 2021 σε σύγκριση με το 2020. Ανήλθαν σε 727.610 έναντι 619.944 το 2020.

Ως προς τα επιμέρους αντικείμενα των συμβολαιογραφικών πράξεων, στην κατηγορία “Γονικές παροχές” παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση για το 2021 έναντι του 2020 κατά 90,6%.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 49.452 πράξεις το 2021, έναντι 25.944 το 2020.

Στην κατηγορία “Δωρεές εν ζωή” παρατηρείται αύξηση 44,5%. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 22.669 πράξεις το 2021, έναντι 15.693 το 2020.

Στην κατηγορία “Αγοραπωλησίες ακινήτων” παρατηρείται αύξηση 40,1%. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 104.746 πράξεις το 2021, έναντι 74.769 το 2020. Διευκρινίζεται ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων αναφέρονται στις πράξεις των μεταβιβάσεων ακινήτων (ένα συμβόλαιο μπορεί να αφορά σε περισσότερα του ενός ακίνητα ή σε μερίδιο/α ακινήτων).

Κίνητρο το αφορολόγητο των 800.000

Η εκτίναξη των γονικών παροχών μέσα στο 2021 προφανώς και συνδέεται με την αύξηση του αφορολογήτου ορίου που εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2021. Συγκεκριμένα, με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών αυξήθηκε από τις 150.000 ευρώ στις 800.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο των γονικών παροχών και των δωρεών σε συγγενείς της πρώτης κατηγορίας (συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς).
Ψηφιακά οι γονικές παροχές

Υπενθυμίζεται ότι στην ψηφιακή εποχή πέρασαν και οι άτυπες χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές. Μέσω της πλατφόρμας «myPROPERTY» οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών περιουσιακών στοιχείων και χρημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, για τις οποίες δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου. Μέχρι το τέλος του έτους η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων θα είναι προαιρετική ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2023 το μέτρο θα είναι υποχρεωτικό