Οι υποψήφιοι  . . Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των βαθμών των ειδικών μαθημάτων, η υποβολή του Μηχανογραφικού 2023 και έπειτα οι Βάσεις 2023.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός των μορίων

Αρχικά θα πρέπει να μπείτε στην ειδική εφαρμογή του υπ. Παιδείας

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε αν είστε υποψήφιος ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ.
Έπειτα, θα πρέπει να επιλέξετε σε ποια ομάδα προσανατολισμού ανήκετε.
Τέλος, θα βάλετε τις βαθμολογίες του κάθε μαθήματος σας στην ειδική κατηγορία.
Στη συνέχεια θα δείτε μία σελίδα με τα τμήματα και πόσα μόρια συγκεντρώνετε σε κάθε σχολή.

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετείχε στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας.

Τα τέσσερα ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις 2023 στα ΑΕΙ

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις βάσεις εισαγωγής στο τέλος του Ιουλίου μαζί βέβαια με τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ. Για την ώρα, οι εκτιμήσεις δεν δείχνουν ιδιαίτερες αυξομειώσεις στα μόρια εισαγωγής σε σχέση με πέρσι και όπου σημειωθεί πτώση των βάσεων θα είναι μικρή.

Στο 1ο Πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών, πιθανά να υπάρχει μικρή πτώση μορίων (κοντά στα 100 μόρια) ακόμη και στις υψηλόβαθμες σχολές όπως η Νομική αλλά και σε αυτές που κινούνται στα χαμηλά μόρια (10.000-12.000).
Στο 2ο Πεδίο, των Θετικών Επιστημών, οι μεσαίες σχολές πιθανότατα θα έχουν πτώση.
Στο 3ο Πεδίο, των Επιστημών Υγείας, εάν επαληθευτούν οι προγνώσεις για τις χειρότερες από πέρυσι επιδόσεις των υποψηφίων τότε και οι υψηλόβαθμες σχολές όπως οι ιατρικές θα έχουν έστω και μικρή πτώση στα μόρια.
Στο 4ο Πεδίο, των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής, δεν θα υπάρχουν με τα μέχρι στιγμής στοιχεία σημαντικές διαφοροποιήσεις από το 2022