Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει τις , παρά το γεγονός πως η προθεσμία εκπνέει στις 26 Ιουλίου.

Βέβαια, ακόμη και όσοι την υποβάλουν το τελευταίο λεπτό, δεν θα γλιτώσουν από τον φόρο που πρέπει να πληρωθεί στις 31 Ιουλίου.

Ειδικότερα, περίπου 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά θα πληρώσουν την πρώτη δόση από:

– Τον φόρο εισοδήματος του 2017

– Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 2017

– Το τέλος επιτηδεύματος του 2017

Όσοι δεν υποβάλλουν τη δήλωσή τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων από 100 έως 500 ευρώ.

Ειδικότερα, τα πρόστιμα είναι:

– 100 ευρώ, για φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν βιβλία

– 250 ευρώ, για νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα που τηρούν απλογραφικά βιβλία

– 500 ευρώ, για νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία