Η δεν αποκλείεται, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, να επεκταθεί και σε άλλες ειδικότητες, όπως οι εντατικολόγοι και οι πνευμονολόγοι.

Στη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μετά τις αναστολές που προέκυψαν από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους υγειονομικούς, αλλά και ενόψει του χειμώνα που έρχεται, ο οποίος μπορεί να πιέσει εκ νέου το σύστημα υγείας λόγω , προχωρεί η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την «Καθημερινή», προωθεί προς ψήφιση τροπολογία η οποία προβλέπει 250 ευρώ για κάθε εφημερία αναισθησιολόγου σε κάποιο περιφερειακό νοσοκομείο.

Η τροπολογία δεν αποκλείεται, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, να επεκταθεί και σε άλλες ειδικότητες, όπως οι εντατικολόγοι και οι πνευμονολόγοι, αλλά και οι παιδίατροι, μια κρίσιμη ειδικότητα λόγω της αύξησης της διασποράς του ιού στις μικρότερες ηλικίες.

Προβλέπεται ακόμη η εξάμηνη παράταση των συμβάσεων όλου του επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022, ενώ δίδεται αντίστοιχη δυνατότητα έως τις 30.6.2022 και σε ιδιώτες αναισθησιολόγους να μπορούν να κάνουν εφημερίες στο ΕΣΥ έναντι 250 ευρώ.