Παρατάθηκε τo πρόγραμμα για το 2021 καθώς το ισχύει μέχρι 31.12.2021, με περισσότερες επιλογές για τους δικαιούχους από .

Η επιδότηση του αφορά:

– 2 ή 3 Διανυκτερεύσεις

Επιδότηση 100% με ανώτερο ποσό τα 40ευρώ/την ημέρα/το άτομο (ισχύει για όλους)

ή

– 4 Διανυκτερεύσεις

Επιδότηση 80% με ανώτερο ποσό τα 30 ευρώ/την ημέρα/το άτομο.

ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2020 : Προθεσμία για τις ενστάσεις

Επιδότηση 100% για ΑΜΕΑ, με ανώτερο ποσό τα 30 ευρώ/την ημέρα/το άτομο.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή του προγράμματος
Ποια είναι τα αφορολόγητα επιδόματα και οι ενισχύσεις

Την ίδια ώρα, στην πλειονότητά τους τα επιδόματα και οι ενισχύεις που έχουν δοθεί φέτος είναι αφορολόγητα.

Αναλυτικότερα, δεν φορολογούνται:

– Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού (εργαζόμενοι, επαγγελματίες, επιχειρήσεις)

– Ενισχύσεις επιστημόνων, Ελ. Επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων

– Επιδόματα ανεργίας και παρατάσεις

– Επιστρεπτέες προκαταβολές

– Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων (μειωμένα ενοίκια)

– Αποζημιώσεις καλλιτεχνών, επαγγελματιών τέχνης, ξεναγών

– Έκτακτη αποζημίωση εποχικά απασχολούμενων (τουρισμό – επισιτισμό)

60% απωλειών προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ