Ζωντανή Σύνδεση: Το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη