Οσοι πέρασαν το Πάσχα εκτός της πόλης τους σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα, ενοικιαζόμενο διαμέρισμα ή ακόμη και σε κάποια κατοικία μέσω Airbnb, θα διαπίστωσαν ότι πήραν δύο αποδείξεις και ότι στην τιμή υπήρχε καπέλο.

Πρόκειται για τον φόρο διαμονής ο οποίος επιβάλλεται για κάθε διανυκτέρευση και εισπράττεται από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος με ξεχωριστή απόδειξη που κόβει στον πελάτη πριν από την αναχώρησή του.

Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται από την αρχή του έτους και εφαρμόζονται τα εξής:

1. Ποιοι πληρώνουν τον φόρο διαμονής. Βαρύνει τον διαμένοντα (πελάτη) που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος και επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν από την αναχώρησή του από αυτό.

2. Επιβάλλεται σε:
-Ξενοδοχεία που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος.
-Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια.
– Διαμερίσματα που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό.

3. Πόσο κοστίζει. Για τα ξενοδοχειακά καταλύματα ο φόρος για κάθε διανυκτέρευση ανέρχεται σε:
– 0,50 ευρώ για 1-2 αστέρων
– 1,50 ευρώ για 3 αστέρων
– 3 ευρώ για 4 αστέρων
– 4 ευρώ για 5 αστέρων

Στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ο φόρος είναι 0,50 ευρώ.
4. Φόρος διαμονής. Οσοι περάσουν τις γιορτές του Πάσχα σε κάμπινγκ δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο διαμονής. Το ίδιο ισχύει και για τους ξενώνες φιλοξενίας νέων και για καταλύματα που βρίσκονται εντός παραδοσιακών κτισμάτων. Επίσης, σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής δεν επιβάλλεται φόρος.

5. Ημιδιαμονή. Στην περίπτωση που από τις υπόχρεες επιχειρήσεις παρέχονται υπηρεσίες ημιδιαμονής επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής προς τον χρήστη (διαμένοντα) του καταλύματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. Σε περίπτωση που εντός της ίδιας ημέρας γίνεται χρήση του ίδιου δωματίου ή διαμερίσματος διαδοχικά από περισσότερους του ενός χρήστες, επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής σε κάθε χρήστη (διαμένοντα). Εάν ο χρόνος παραμονής παρατείνεται για ορισμένες ώρες (late check out), η επιπλέον αυτή παραμονή δεν συνιστά υπηρεσία ημιδιαμονής και δεν επιβαρύνεται με φόρο διαμονής. Εφόσον, όμως, ο χρόνος παράτασης της παραμονής είναι τέτοιος που τελικά συνεπάγεται τη χρέωση μιας ακόμη ημερήσιας χρήσης του δωματίου, εξυπακούεται ότι αυτή επιβαρύνεται με φόρο διαμονής.

6. Ακύρωση κράτησης. Ανεξάρτητα από την πολιτική που εφαρμόζουν οι υπόχρεες τουριστικές επιχειρήσεις στην περίπτωση ακύρωσης του συνόλου ή μέρους προγραμματισμένης διαμονής (π.χ. αποζημίωση από τον πελάτη), φόρος διαμονής οφείλεται μόνον εφόσον έγινε άφιξη (check in) στο τουριστικό κατάλυμα και για τις ημέρες από την άφιξη και μέχρι την αναχώρηση (check out) από αυτό.

7. Airbnb. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται και στις περιπτώσεις που διατίθεται κατάλυμα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τύπου Airbnb εφόσον παρέχονται προς τους διαμένοντες και λοιπές υπηρεσίες πέραν των κλινοσκεπασμάτων (αλλαγή κλινοσκεπασμάτων, συλλογή απορριμμάτων, καθαριότητα χώρου, πρωινό κ.λπ.). Δηλαδή παρέχονται υπηρεσίες ξενοδοχείου. Οι διαχειριστές των ακινήτων αυτών θα πρέπει για τα συγκεκριμένα ακίνητα να αποδίδουν και φόρο διαμονής, καθώς οι εν λόγω μισθώσεις δεν θεωρούνται αστικές, αλλά πρόκειται για υπηρεσίες διαμονής που παρέχονται από τουριστικές επιχειρήσεις – τουριστικά καταλύματα.

8. Είσπραξη φόρου. Τον φόρο εισπράττει και αποδίδει η επιχείρηση στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο ή το διαμέρισμα.

9. Πότε εισπράττεται. Η είσπραξη του φόρου από τους διαμένοντες γίνεται με την έκδοση ξεχωριστού ειδικού στοιχείου (απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής). Το ποσό που θα αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής δεν θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Η ξεχωριστή απόδειξη εκδίδεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας διαμονής και πριν από την αναχώρηση. Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
– ημερομηνία έκδοσης,
– επωνυμία,
– διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης,
– ονοματεπώνυμο διαμένοντος προς τον οποίο εκδίδεται,
– ημερομηνίες που αφορά η διαμονή
– συνολικό ποσό φόρου διαμονής
– αριθμό και ημερομηνία του παραστατικού πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) που εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που στο δωμάτιο ή στο διαμέρισμα διαμένουν πάνω από ένα πρόσωπα, το ειδικό στοιχείο εκδίδεται σε έναν εξ αυτών.

10. Τουριστικό γραφείο. Στην περίπτωση που ο άμεσα συμβαλλόμενος με το τουριστικό κατάλυμα είναι τουριστικός πράκτορας ή τουριστικό γραφείο εσωτερικού ή εξωτερικού (τρίτος) και εφόσον ο τελευταίος συμπεριλαμβάνει τον φόρο διαμονής στην τιμή πακέτου που προσφέρει στους πελάτες του (διαμένοντες) και τον καταβάλλει στο υπόχρεο τουριστικό κατάλυμα, το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται είτε προς έναν εκ των διαμενόντων σε κάθε δωμάτιο είτε συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων για το σύνολο των δωματίων της ίδιας ομάδας διαμενόντων (οικογένεια κ.λπ.) είτε, επίσης, συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων για το σύνολο των δωματίων που χρησιμοποιήθηκαν από τους διαμένοντες που αφορά το πακέτο. Στις περιπτώσεις αυτές το συγκεντρωτικό ή μεμονωμένο ειδικό στοιχείο που εκδίδεται έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ο φόρος διαμονής αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο με την ένδειξη «εξόφληση από τρίτον» και δεν καταβάλλεται εκ νέου από τον διαμένοντα ή τους διαμένοντες.

11. Η δήλωση. Ο φόρος αποδίδεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις στη φορολογική διοίκηση, με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής. Μέχρι να δημιουργηθεί η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η δήλωση απόδοσης του φόρου διαμονής υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην Εφορία σε δύο αντίτυπα.