«Μαξιλάρι» ασφαλείας στις εισπράξεις ΦΠΑ το πρώτο πεντάμηνο του έτους φαίνεται να έχει δημιουργήσει το μπαράζ προληπτικών ελέγχων στους οποίους επιδόθηκε η ΑΑΔΕ το πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου σε συνδυασμό με την έστω και περιορισμένη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Στο πεντάμηνο ο μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διενήργησε περισσότερους από 11.500 προληπτικούς ελέγχους για την έκδοση αποδείξεων σε όλη την Ελλάδα, πρωτοτυπώντας με την επιχείρησης «Μπετόν Αρμέ» στις Κυκλάδες με ελέγχους σε οικοδομικές επιχειρήσεις κατά την περίοδο των επισκευών πριν την τουριστική σεζόν και «αλατίζοντας» τον Salt Bae στη Μύκονο με λουκέτο, λίγες μέρες μετά τα εγκαίνια του φημισμένου εστιατορίου του.

Αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες φωτογραφίζουν την προληπτική αυτή δράση του ελεγκτικού μηχανισμού, ως κύριο υπεύθυνο για τις καθαρές υπερεισπράξεις 393 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ στο πεντάμηνο, χωρίς βέβαια να μπορούν να προδιαγράψουν συνέχιση των υπερ-επιδόσεων τους επόμενους μήνες. Ήδη από τα τέλη Μαΐου, εφαρμόστηκαν οι μετατάξεις προϊόντων και υπηρεσιών από υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ σε χαμηλότερους με συνολικό προβλεπόμενο κόστος για τον προϋπολογισμό 440 εκατ. ευρώ σε εξαμηνιαία βάση.

Αν όμως οι έλεγχοι πράγματι αποδίδουν τόσο, το πεδίο των προκλήσεων μετά και τις εκλογές είναι τεράστιο.

Τα αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι στο πεντάμηνο οι εισπράξεις ΦΠΑ, πλην καυσίμων και καπνικών, έφτασαν στα 6,412 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 664 εκατ. ευρώ το στόχο. Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθούν τα 271,6 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στη σύμβαση παραχώρησης του «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να φανεί η «καθαρή» υπέρβαση. Ανέρχεται σε 392,4 εκατ. ευρώ, με τις εισπράξεις ΦΠΑ να είναι αυξημένες κατά 406,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών έδειξαν καθαρά έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό 20,186 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο με υπέρβαση 2,546 δις ευρώ (14,4%) σε σχέση με το στόχο ενώ τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού με υπέρβαση 2,7 δις ευρώ ανήλθαν σε 21,933 δις ευρώ.

Από την ανάλυση των στοιχείων στο πεντάμηνο προκύπτουν αυξημένα έσοδα έναντι του στόχου σε:

ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 664 εκατ. ευρώ ή 11,6%, στο οποίο περιλαμβάνεται ΦΠΑ ύψους 271,6 εκατ. ευρώ που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 29 εκατ. ευρώ ή 1,7%,

Λοιπούς φόρους επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 96 εκατ. ευρώ ή 14,1%,

Φόρους και δασμούς επί εισαγωγών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 16,8%,

Τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας κατά 39 εκατ. ευρώ ή 7,5%, εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 29 εκατ. ευρώ,

Λοιπούς φόρους επί παραγωγής κατά 36 εκατ. ευρώ ή 8,1%,

Φόρο εισοδήματος πληρωτέο από εταιρείες (ΝΠ) κατά 43 εκατ. ευρώ ή 11,9%,

Φόρους κεφαλαίου κατά 43 εκατ. ευρώ ή 81,0%

Μεταβιβάσεις κατά 869 εκατ. ευρώ ή 71,4%, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκε τον μήνα Μάιο 2019 από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό,

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 1.107 εκατ. ευρώ ή 436,9%, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1.119 εκατ. ευρώ, που αφορά στο τίμημα (εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 117 εκατ. ευρώ ή 19,6%.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα σε:

ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 1,7%,

ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 4,1%,

ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 65 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 21 εκατ. ευρώ ή 19,4%,

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 72 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

Λοιπούς φόρους εισοδήματος κατά 64 εκατ. ευρώ ή 12,9% και λοιπούς τρέχοντες φόρους κατά 101 εκατ. ευρώ ή 15,9%.