Ποιοί οι δικαιούχοι, ποιά τα δικαιολογητικά και τι ισχύει με τις – Εντός τριών μηνών από την υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία) συμπληρωματικές παροχές μητρότητας.

Σημειώνεται ότι καταβάλλεται εφάπαξ σε ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παροχή εξαρτημένης εργασίας) ύστερα από τον τοκετό.

ΔΥΠΑ: Σε ευρώ οι συμπληρωματικές παροχές μητρότητας

Σύμφωνα με το , “το ποσό της συμπληρωματικής παροχής μητρότητας είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει εάν από τις τακτικές αποδοχές της ασφαλισμένης, βάσει του νομίμως καταβαλλόμενου μισθού της κατά τον χρόνο έναρξης της άδειας μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας), αφαιρεθούν τα επιδόματα κυοφορίας-λοχείας που καταβλήθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ – τ. ΙΚΑ, για το διάστημα της άδειας μητρότητας κατά το οποίο η ασφαλισμένη δεν λαμβάνει αποδοχές από τον εργοδότη της”.

Οι παροχές αυτές αντιστοιχούν σε κάτι παραπάνω από 4 μηνιαίους μισθούς (17 εβδομάδες).

Τα δικαιολογητικά για τις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας

Βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας). Ειδικότερα, θα πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού του επιδόματος μητρότητας.

Βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται το είδος της εργασιακής σχέσης, η διάρκειά της, το χρονικό διάστημα της άδειας μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας), το ύψος των μηνιαίων αποδοχών ή του ημερομισθίου της ασφαλισμένης, και η υποχρέωση του εργοδότη σε αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657 – 658 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.).

Αντίγραφα αποφάσεων χορήγησης επιδόματος ασθενείας από τον e-ΕΦΚΑ (εφόσον έχει χορηγηθεί) που αφορούν σε διάστημα για το ίδιο εργασιακό έτος.

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης, στον οποίο η δικαιούχος μητέρα είναι πρώτη δικαιούχος, ώστε να φαίνεται ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Αυτό το δικαιολογητικό επισυνάπτεται ή προσκομίζεται μόνο εάν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν για οποιαδήποτε παροχή του Οργανισμού ή εάν έχει αλλάξει.
Άδεια διαμονής με πρόσβαση στην εργασία στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών.

ΔΥΠΑ: Αίτηση ηλεκτρονικά

Εφόσον μία μητέρα θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή της πρέπει να μπει .

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προαπαιτείται η κατοχή κωδικών εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (Όνομα χρήστη & Συνθηματικό).

Στην περίπτωση μη εγγραφής στο Μητρώο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ή/και μη κατοχής κωδικών εισόδου στο σύστημα, είναι απαραίτητη η κατοχή κωδικών TAXISNET προκειμένου να πιστοποιηθεί η ενδιαφερόμενη μέσω της ΑΑΔΕ και ακολούθως να εγγραφεί στο σύστημα.

πηγη workenter