Tι συζητήθηκε στην ημερίδα «Βέλτιστη χρήση νερού στην αγροτική παραγωγή»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔12/02/2019 - 10:18 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, στις 17.00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Δ.Κ. Βασιλικών, η ημερίδα για τη «Βέλτιστη χρήση νερού στην αγροτική παραγωγή» καθώς προσέλκυσε το ενδιαφέρον αξιόλογων ομιλητών και του ενδιαφερόμενου κοινού αγροτών.

Με μεγάλη ανταπόκριση των ενδιαφερομένων, η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Βασιλικών και Επανομής διοργάνωσε την εκδήλωση, στο πλαίσιο της καμπάνιας ευαισθητοποίησης που αποτελεί μέρος του Πακέτου Εργασίας 6 του έργου «Best Water Use» με ακρωνύμιο «BestU», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Ανατολικής Α.Ε. κ. Σωκράτης Σαμαράς, οι Πρόεδροι των Αγροτικών Συνεταιρισμών Βασιλικών Δ. Θέρμης κ. Νικόλαος Καραβασίλης και Επανομής Δ. Θερμαϊκού κ. Γεώργιος Τσιώνης καθώς επίσης και εκπρόσωποι των φορέων που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Η εκδήλωση ήταν ανοικτή για το κοινό και όλες οι παρουσιάσεις έγιναν στην ελληνική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις υπόλοιπες δράσεις της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε., αλλά και των υπόλοιπων εταίρων σε Ελλάδα και Βουλγαρία, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.bestu.eu .

Στην ημερίδα συζητήθηκαν τόσο η υφιστάμενη κατάσταση των υδάτων σε τοπικό επίπεδο, όσο και οι  τρέχουσες εξελίξεις με στόχο τη βέλτιστη χρήση του νερού σε σχέση με την αγροτική παραγωγή. Την ημερίδα άνοιξε η κ. Κασάπη Κωνσταντία-Αναστασία, Msc Γεωλόγος, συνεργάτης της Ανατολικής Α.Ε. με την παρουσίαση του αντικειμένου του έργου «Best Water Use – BestU», των ομάδων στόχων, των τρόπων προσέγγισης της βέλτιστης χρήσης των υδάτων και των παραδοτέων του έργου, τονίζοντας την προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης.

Στη συνέχεια. ο κ. Αθανάσιος Πανώρας, Δρ.Γεωπόνος ειδικός στη διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων, έδωσε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το αρδευτικό νερό. Ανέφερε πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης των διαθέσιμων υδατικών πόρων για αρδευτικούς σκοπούς, κυρίως μέσω της ελαχιστοποίησης της σπατάλης του νερού άρδευσης και των ωφελειών που προκύπτουν από την ενέργεια αυτή. Τέλος πρότεινε τη δημιουργία Υπηρεσιών προς τον Έλληνα αρδευτή για την ορθή διαχείριση του αρδευτικού νερού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση της κ. Μαίρης Χρυσή, Δρ Γεωλόγου, εκπροσώπου του Γραφείου Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα "Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και την Αδειοδότηση Υδροληψιών". Το αγροτικό κοινό έδειξε το ενδιαφέρον του, καθώς ακολούθησε πλήθος ερωτήσεων προς την εισηγήτρια.

Για τη «Μείωση της νιτρορύπανσης νερών από γεωργική δραστηριότητα: μέτρα, πρακτικές και εφαρμογή προγράμματος για την αντιμετώπιση του προβλήματος» μίλησε ο κ. Θεόδωρος Καρυώτης, Δρ. Γεωπόνος – τέως τακτικός ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Αναφέρθηκε στην ένταση του προβλήματος νιτρορύπανσης των υδάτων από τη γεωργία στη χώρα μας και στο πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα». Όπως είπε, για την αντιμετώπιση της νιτρορύπανσης, πρέπει να εγκατασταθεί ένα συστηματικό και αξιόπιστο δίκτυο παρακολούθησης, να προσδιορισθούν οι νέες ευαίσθητες στη νιτρορύπανση περιοχές, να επικαιροποιηθεί ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να συνταχθούν Σχέδια Δράσης.

Ο κ. Χατζηγιαννάκης, Δρ. Γεωπόνος, Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών πόρων του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων), στην εισήγηση του με τίτλο «Ολοκληρωμένη Θρέψη και άρδευση» ανέπτυξε τις βασικές αρχές της ορθολογικής άρδευσης των καλλιεργειών και τις βασικές αρχές της ορθολογικής θρέψης με παράδειγμα τη θρέψη της καλλιέργειας του βαμβακιού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας χρήσης νερού σε αγρότες στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου BESTU από την εταιρεία ερευνών & δημοσκοπήσεων «Παλμός Ανάλυσις» ως ανάδοχος της Ανατολικής Α.Ε. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε από τον κ. Πασχάλη Τεμεκενίδη, Διευθυντή ερευνών & συν-ιδρυτή και την κ. Ευαγγελία Στεργίου, Υπεύθυνη συμβουλευτικής της «Παλμός Ανάλυσις».

Η έρευνα έλαβε χώρα με τυχαία επιλογή τηλεφωνικών αριθμών σε 160 αγρότες, εκ των οποίων 7 στους 10 (71%) που συμμετείχαν έχουν ποτιστικές καλλιέργειες. Οι 6 στους 10 (59%) ποτίζουν με ιδιωτικές γεωτρήσεις. Το 36% χρησιμοποιεί στάγδην άρδευση, το 32% καταιονισμό, το 22% οριζόντια άρδευση, το 14% άρδευση με αυλάκια, το 15% χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους και μόλις το 3% δηλώνει πως κάνει περιορισμένη διάχυση. Το 58% δηλώνει πως δεν πληρώνει για το νερό άρδευσης. Το 34% προτιμά την τιμολόγηση βάσει κατανάλωση ενώ το 22% ανάλογα με τα στρέμματα και την καλλιέργεια τέλος το 15% προτιμά την υφιστάμενη κατάσταση τιμολόγησης. Απώλειες-διαρροές δηλώνει πως αντιμετωπίζει μόλις το 35% των ερωτηθέντων. Το 82% θεωρεί ικανοποιητικό το νερό που καταναλώνει, ενώ 2 στους 3 δεν γνωρίζουν τη συνιστώμενη ποσότητα ετήσιας κατανάλωσης που συστήνεται για την καλλιέργεια τους. Το 50% δηλώνει ότι κάνει εξοικονόμηση νερού, υποδεικνύοντας τη χρήση στάγδην άρδευσης, την ετήσια συντήρηση του δικτύου τους, τον υπολογισμό των αναγκών τους σε νερό, την υδρομέτρηση και τη μείωση των απωλειών από επιφανειακή απορροή. Το 35% αναφέρει ως κύρια αιτία μη

χρήσης μεθόδου εξοικονόμησης νερού την έλλειψη ενημέρωσης, το 18% το υψηλό κόστος, ενώ το 30% θεωρεί μη αναγκαία την ενημέρωση. Μόλις 1 στους 3 δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα/σεμινάριο.

Το (75%) θεωρεί πως έχει πετύχει τη μέγιστη ποσοτική απόδοση της καλλιέργειας του, ως προς την ποσότητα νερού που χρησιμοποιεί. Το υπόλοιπο 25% θεωρεί κατά 56%, ότι θα το πετύχει με αύξηση της ποσότητας ύδατος, το 15% επαφίεται στις βροχοπτώσεις και το 4% στην αύξηση της συχνότητας ποτισμάτων. Οι ερωτηθέντες θεωρούν ως κρίσιμο ζήτημα, κατά 49% τη ρύπανση του νερού από λιπάσματα και εντομοκτόνα, κατά 30% τη ρύπανση του νερού από απόβλητα, κατά 24% την έλλειψη πόσιμου νερού, κατά 23% την έλλειψη αρδευτικού νερού, κατά 19% την έλλειψη αντιπλημμυρικών σχεδίων, κατά 18% την τιμολόγηση του νερού και κατά 16% τον ανεπαρκή έλεγχο αντλήσεων.

Οι Δήμοι αποτελούν σύμφωνα με τους περισσότερους, τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων με 49%. Ακολουθούν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί με 28%, η Περιφέρεια με 21%, οι πολίτες με 17% και τέλος η Κεντρική Διοίκηση με ποσοστό 14%.

Loading...


  • europalso   ideascentral