Με μια προσθήκη-τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του για τις μειώσεις στον και τις βελτιώσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων αποσαφηνίζονται σημεία της υφιστάμενης ρύθμισης ως προς το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, ώστε όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση να ολοκληρωθεί με ταχύτητα αλλά και με σεβασμό στο οικιστικό περιβάλλον η επένδυση στο Ελληνικό.

Διευκρινίζονται ειδικότερα δύο σημεία: Αφενός, ως ψηλά κτίρια και εγκαταστάσεις ορίζονται εκείνα που υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος κατά το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και αφετέρου η απαγόρευση της κατασκευής ψηλών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε ζώνη 100 μέτρων από τα όρια του ακινήτου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.