Θέμα :«Αναγνώριση Προϋπηρεσίας»
ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΧΕΤ1: Το, με έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΧΕΤ2: Το, με έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΧΕΤ3: Το, με έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ

Κοινοποιούμε έγγραφα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στους εκπαιδευτικούς για τη μισθολογική τους εξέλιξη, που προκύπτει ότι το προς εξέταση στοιχείο είναι η κατοχή του τυπικού προσόντος κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας και όχι η κατηγορία εκπαίδευσης (ΤΕ,ΔΕ), στην οποία υπηρετούσε ο εκπαιδευτικός.

ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ