Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αλλά και εφιάλτης αποτελεί φέτος η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης.

Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά όλες τις δαπάνες, τα έξοδα δηλαδή που πραγματοποίησαν το 2018. Πρόκειται για τις επαγγελματικές δαπάνες, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων περιορίζοντας τα φορολογητέα κέρδη και το τελικό ποσό του φόρου.

Μέχρι και πέρυσι οι δαπάνες αυτές δηλώνονταν συνολικά. Φέτος αυτό αλλάζει. Όλες οι επαγγελματικές δαπάνες θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά μια – μια αλλά και στο σύνολο. Το μέτρο της αναλυτικής καταγραφής δαπανών επρόκειτο να εφαρμοστεί από το 2018, αλλά μετά από αιτήματα των λογιστών – φοροτεχνικών η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε παράταση και θα εφαρμοστεί κανονικά από φέτος.

Οι κωδικοί – παγίδες

Οι περισσότερες δυσκολίες στη συμπλήρωση του Ε3 που θα συναντήσουν οι λογιστές και οι φορολογούμενοι εντοπίζονται στον πίνακα Ζ2 και τους κωδικούς 181 και 185. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί δεν απαιτούν την αναγραφή ενός μόνο ποσού δηλαδή του συνόλου των δαπανών, αλλά κάνοντας κλικ στον κωδικό ανοίγει νέο διαδραστικό παράθυρο όπου θα καταγραφούν αναλυτικά για πρώτη φορά οι δαπάνες κάθε επιχείρησης, ελεύθερου επαγγελματία και αγρότη για ενοίκια, ασφάλιστρα, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ύδρευση, τηλεφωνικά τέλη, προμήθειες, διαφήμιση κ.λπ.

Δηλαδή, ο λογιστής ή ο επιτηδευματίας θα πρέπει να γράψει ξεχωριστά σε αναλυτικό υποπίνακα του πίνακα Ζ2 του Ε3, σε νέο παράθυρο που ανοίγει στον κωδικό 185 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) τις δαπάνες για ενοίκια επαγγελματικής στέγης, τη δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα, τη δαπάνη για ύδρευση, τη δαπάνη για τηλεφωνικά τέλη κ.λπ. Θα πρέπει ουσιαστικά, για κάθε ένα από τα λειτουργικά αυτά έξοδα, να αθροίσει τα επιμέρους ποσά που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 και στη συνέχεια να αναγράψει το άθροισμά των ποσών αυτών σε συγκεκριμένο κωδικό σε αναλυτικό πίνακα του νέου Ε3.

Πονοκέφαλο προκαλεί και ο κωδικός 181 του ίδιου πίνακα, όπου θα πρέπει να αναγραφούν σε αναλυτική κατάσταση που ανοίγει σε νέο παράθυρο οι παροχές σε εργαζόμενους.

Ακόμη, στον κωδικό 161, σε νέο παράθυρο, θα πρέπει να αναγραφούν αναλυτικά τα έσοδα της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία και όχι μόνο τα συνολικά.

Με την ενεργοποίηση από φέτος και των αδρανών κωδικών, οι επαγγελματίες ή οι λογιστές τους θα πρέπει στο φετινό Ε3 να δηλώσουν:

  • Τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται και ποιοι από αυτούς είναι μισθωτοί, ποιοι είναι αμειβόμενοι με «μπλοκάκια» και ποιοι είναι εποχιακά απασχολούμενοι.
  • Τον κύκλο εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού και ο μέσος όρος προσωπικού της τελευταίας τριετίας.
  • Τις ιστοσελίδες μέσω των οποίων προβάλλονται οι ασκούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και οι ενεργές διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (οι διευθύνσεις e-mail της επαγγελματικής αλληλογραφίας) της επιχείρησης ή του επαγγελματία.
  • Τους επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα ενεργά τερματικά POS μέσω των οποίων πραγματοποιεί τις εισπράξεις του με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
  • Αν πραγματοποιεί ή όχι συναλλαγές μέσω διαδικτύου.
  • Τις ηλεκτρονικές «πλατφόρμες» μέσω των οποίων πραγματοποιεί συναλλαγές στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό.
  • Τα στοιχεία επωνυμίας και ΑΦΜ κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής σε κάθε μια από αυτές.
  • Τα αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές εργοδοτικών εισφορών, τις καταβληθείσες μικτές αποδοχές των εργαζομένων, τις παροχές σε είδος και τα δάνεια προς τους εργαζόμενους.
  • Τα στοιχεία των μετόχων (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ποσοστό και είδος μετοχών που κατέχει καθένας) των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ανώνυμων εταιρειών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ