Ξεκινούν οι από σήμερα, ενώ μέχρι και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου οι πληρωμές θα έχουν ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω της θα ξεκινήσει από σήμερα το απόγευμα και αφορά:

Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι 269.076 – 32.466.478 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι 206.783 – 43.179.073 ευρώ
Αναπηρικά, δικαιούχοι 176.879 – 64.265.188 ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, δικαιούχοι 757 – 224.245 ευρώ
Επίδομα Ομογενών, δικαιούχοι 5.899 – 208.080 ευρώ
Επίδομα Ανασφ. Υπερηλίκων, ν. 1296/1982, δικαιούχοι 16.553 – 6.471.593 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, δικαιούχοι 18.847 – 6.479.537 ευρώ
Εξοδα Κηδείας, δικαιούχοι 75 – 59.836 ευρώ
Επίδομα Γέννησης, δικαιούχοι 11.865 – 11.909.000 ευρώ
Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών, δικαιούχοι 8 – 3.900 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια, δικαιούχοι 2.196 – 184.355 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, δικαιούχοι 5 – 5000 ευρώ
Πρόγραμμα Γέφυρα, δικαιούχοι 319 – 177.226 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής, δικαιούχοι 495 – 242.639 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 709.262

Σύνολο καταβολών: 165.633.511 ευρώ