Γεύμα Εργασίας προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα παρέθεσαν σήμερα, Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017, ο Πρόεδρος, κ. Νικόλαος Καραμούζης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στα γραφεία της Ενώσεως.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Υποδιοικητής κ. Θεόδωρος Μητράκος, μέλη της Νομισματικής Επιτροπής και στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ελληνικών τραπεζών, οι επικεφαλής των βασικών Επιτροπών της ΕΕΤ και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΤ, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν κυρίως την πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ελληνική οικονομία.

Οι Διοικήσεις των τραπεζών είχαν την ευκαιρία ν’ ανταλλάξουν απόψεις με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τα στελέχη της και να ενημερωθούν από τον Διοικητή για τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τις επερχόμενες αλλαγές στο ευρύτερο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Διεξοδικότερα αναλύθηκαν, τα ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για τη μείωση του εξαιρετικά υψηλού υπολοίπου, που αποτελεί τροχοπέδη για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και την επιστροφή του τραπεζικού τομέα στην κανονικότητα.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στον κύκλο επαφών που πραγματοποιεί η Διοίκηση της ΕΕΤ με αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, τους επικεφαλής των εποπτικών αρχών, πολιτικούς και επιχειρηματικούς φορείς και θεσμικούς παράγοντες εκτός και εντός Ελλάδος, με προτεραιότητα την επίλυση των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο, την επιτάχυνση της επιστροφής του κλάδου στην κανονικότητα και τη χρηματοδότηση της οικονομίας, την ενημέρωση των φορέων για την πορεία του τραπεζικού συστήματος και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, τη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με τους φορείς για την προώθηση των ευρύτερων στόχων του κλάδου της οικονομίας και την αναβάθμιση της εικόνας των τραπεζών στην πελατεία, τις διεθνείς αγορές και την κοινωνία.