Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι το 40% του μπόνους κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους και το υπόλοιπο 60% κατανέμεται με απόφαση του προϊσταμένου. Τι .

Τονίζεται ότι, το πεδίο εφαρμογής του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής των υπαλλήλων για την υλοποίηση συγκεκριμένων και προσυμφωνημένων στόχων ήταν το θέμα που ξεχώρισε χθες από την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στις εισηγήσεις τους ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, επισήμαναν πως το μπόνους προορίζεται για τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι σχετίζονται με την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων των Ετησίων Σχεδίων Δράσης των υπουργείων καθώς και για 6.000 υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η κατανομή του χρηματικού μπόνους θα συνδέεται άμεσα τόσο με την επίτευξη στόχων, όπως αυτοί εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα έργα και ορόσημα στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης κάθε υπουργείου και καθορίζονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και με την ολοκλήρωση κατ’ ελάχιστο 12 εκ των 20 έργων που έχουν καθοριστεί στην αντίστοιχη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Τέσσερις συντελεστές βαρύτητας λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της ανταμοιβής των υπαλλήλων: ο βαθμός δυσκολίας του έργου, που έχει βαρύτητα 30%, το ποσοστό απορρόφησης του έργου, με βαρύτητα 50%, ο επιπρόσθετος συντελεστής «επιβράβευσης» των φορέων, με βαρύτητα 10%, και τέλος το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο του ποσού των εγκεκριμένων πιστώσεων του έργου προς το συνολικό άθροισμα των πιστώσεων όλων των έργων που πληρούν τα κριτήρια, με βαρύτητα 10%.

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης ορίζει τους υπαλλήλους οι οποίοι θα λάβουν πρόσθετη ανταμοιβή και εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των έργων. Σημειώνεται ότι το 40% του μπόνους κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους και το υπόλοιπο 60% κατανέμεται με απόφαση του προϊσταμένου. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το συνολικό ποσό ανταμοιβής που λαμβάνει ο υπάλληλος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης. Το χρηματικό μπόνους θα υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ