Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, αυτόματη ενημέρωση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου της δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για να διευκολύνει ακόμα περισσότερο (από την πλευρά της εφορίας) τις μεταβολές που επέρχονται στην ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων, και κληρονομιές ακινήτων.

Σύμφωνα με το newmoney, παράλληλα, προχωράει η κατάργηση της για όσους φορολογούμενους πωλούν ή μεταβιβάζουν με δωρεές ή γονικές παροχές ακίνητα καθώς και για όσους αποκτούν ακίνητα με αγορές, δωρεές, γονικές παροχές ή κληρονομιές.

Σήμερα, όσοι φορολογούμενοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους είναι υποχρεωμένοι να τις δηλώνουν υποβάλλοντας τη δήλωση Ε9 μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους από την ημέρα της μεταβολής.
Ειδικότερα:

Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα που υπάγονται στον ΕΝΦΙΑ, ο φορολογούμενος οφείλει να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) εμπρόθεσμα μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας – και επομένως όχι απαραίτητα μέχρι την 31η Μαρτίου. Η προθεσμία αποποίησης είναι 4 μήνες από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και τον λόγο της ή ένα έτος αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό.

Όμως, μέσα στο προσεχές διάστημα η ΑΑΔΕ θα θέσει σε λειτουργία μια νέα αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία με την οποία κάθε φορά που θα γίνεται κάποια μεταβίβαση ακινήτου (αγοραπωλησία, δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά) το ηλεκτρονικό αρχείο των δηλώσεων Ε9 (το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της Εφορίας) θα ενημερώνεται αυτόματα και δεν θα χρειάζεται πλέον οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9. Δηλαδή με τη νέα αυτή ψηφιακή υπηρεσία, οι δηλώσεις Ε9 των φορολογουμένων που είναι συμβαλλόμενοι σε κάθε μεταβίβαση, δωρεά ή γονική παροχή ακινήτου θα συμπληρώνονται αυτόματα με άντληση των στοιχείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ, στην οποία θα έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις φορολογίας μεταβίβασης, δωρεάς ή γονικής παροχής.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση υποβολής δηλώσεων φορολογίας κληρονομιάς ακινήτων, οι δηλώσεις Ε9 των κληρονόμων θα ενημερώνονται αυτόματα και δεν θα χρειάζεται αυτοί να υποβάλουν τροποποιητικές Ε9. Η νέα αυτή ψηφιακή υπηρεσία θα περιορίσει τα λάθη και τις παραλείψεις που εντοπίζονται σήμερα στο έντυπο Ε9 και επηρεάζουν το ύψος του τελικού λογαριασμού του ΕΝΦΙΑ .

Την ίδια ώρα εξετάζεται και η κατάργηση πιστοποιητικών που ζητούνται από τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων. Πρόκειται για πιστοποιητικά που αποτελούν «πηγή ταλαιπωρίας για τους φορολογούμενους χωρίς να προσφέρουν κάτι» όπως αναφέρουν στελέχη της ΑΑΔΕ.