Για τα απλήρωτα κοινόχρηστα, πρόβλημα που μαστίζει πολλές πολυκατοικίες της Αθήνας και των υπόλοιπων αστικών κέντρων, έρχονται μεγάλες αλλαγές. Οι διαφορές για τα κοινόχρηστα που μένουν απλήρωτα θα επιλύονται από τον προσεχή Οκτώβριο με υποχρεωτική διαμεσολάβηση.


Ειδικότερα, εάν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία των δύο μερών, η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται στα 100 ευρώ για τις υπηρεσίες μίας ώρας, με την ελάχιστη αμοιβή που δύναται να λάβει να φτάνει τα 250 ευρώ, ανεξάρτητα από τις αμοιβές των δικηγόρων κάθε πλευράς.

Στην περίπτωση, τώρα, που ο ένας εκ των δύο εμπλεκομένων (ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης που χρωστά) δεν προσέρχεται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, παρότι κλήθηκε νομότυπα σε αυτήν, ο διαμεσολαβητής συντάσσει σχετικό πρακτικό και το άλλο μέρος δικαιούται να προσφύγει δικαστικά, επισυνάπτοντας στην αγωγή ή σε άλλο ένδικο βοήθημα αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.
Στην τελευταία περίπτωση, με την απόφαση του δικαστηρίου που επιλαμβάνεται της διαφοράς επιβάλλεται στο διάδικο μέρος το οποίο δεν προσήλθε στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, αν και κλήθηκε νομότυπα, χρηματική ποινή ποσού 1.000 έως 5.000 ευρώ, όπως και επιπλέον χρηματική ποινή ποσοστού 0,2% επί του αντικειμένου της διαφοράς σε περίπτωση ήττας του και ποσοστού 0,1% επί του αντικειμένου της διαφοράς σε περίπτωση εν μέρει ήττας.
Με τον θεσμό της διαμεσολάβησης, που μεταρρυθμίζεται με σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να δώσει λύση στο πρόβλημα των απλήρωτων κοινοχρήστων.
Με το νομοσχέδιο καθιερώνεται πλέον ως υποχρεωτικό στάδιο προσφυγής στη Δικαιοσύνη η απόπειρα διαμεσολάβησης στις διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση οροφοκτησίας, οι διαφορές από τη λειτουργία απλής και σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας, οι διαφορές αφενός ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και κάθετης ιδιοκτησίας και αφετέρου στους ιδιοκτήτες ορόφων, διαμερισμάτων και κάθετων ιδιοκτησιών, ακόμη και για καθυστέρηση κοινοχρήστων.
Σήμερα, ο διαχειριστής μίας πολυκατοικίας, μπορεί, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προχωράει άμεσα σε δικαστικές ενέργειες για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του κτηρίου. Τα βασικό όπλο του είναι η διαταγή πληρωμής, που εκδίδεται σε διάστημα έως δύο εβδομάδων
Η αμοιβή του δικηγόρου-διαμεσολαβητή, ανέρχεται σε 170 ευρώ για απασχόληση έως δύο ωρών και σε 100 ευρώ ανά ώρα για απασχόληση άνω των δύο ωρών.
Ποιες διαφορές επιλύονται
Αστικές και Εμπορικές Διαφορές – Εγχώριες και Διασυνοριακές Διαφορές.
Πριν ή κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης. Για διαφορές κάτω των 5000€, δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου. Οι διαφορές συνιδιοκτητών υπάγονται υποχρεωτικά στη διαμεσολάβηση.
Ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από την σχέση οροφοκτησίας. Ιδιοκτήτες από την σχέση κάθετης . Διαχειριστές και ιδιοκτήτες ορόφων, διαμερισμάτων και κάθετων ιδιοκτησιών. Διαφορές μεταξύ γειτόνων.

Πότε θα γίνει η διαμεσολάβηση πράξη
Μέχρι 17-10-2018: Τα μέρη εθελοντικά επιλέγουν να επιλύσουν τη διαφορά εξωδικαστικά, με διαμεσολάβηση.
Από 17-10-2018: Πριν από την κατάθεση της αγωγής, υποχρεωτική προσπάθεια να επιλυθεί η διαφορά με διαμεσολάβηση.
Θα είναι μια σύντομη διαδικασία και μια νομικά ισχυρή συμφωνία και θα εκδίδεται ένας τίτλος εκτελεστός (αρθ. 184 ν. 4512-2018 και άρθ. 904 ΚΠΟΛΔ).
Τι είναι η διαμεσολάβηση
Εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης μιας διαφοράς μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων. Διαρθρωμένη διαδικασία κατά την οποία ένα τρίτο μέρος, ο Διαμεσολαβητής καθοδηγεί τα αντικρουόμενα μέρη να καταλήξουν σε αμοιβαία δημιουργική και ικανοποιητική λύση.
Ο Διαμεσολαβητής δημιουργεί εποικοδομητικό διάλογο, προσφέρει ιδέες, βοηθά τα μέρη να καταλάβουν και αξιολογήσουν το πρόβλημα. Τα μέρη βρίσκουν τη λύση και αποφασίζουν.
Ο Διαμεσολαβητής με τους Δικηγόρους των μερών διατυπώνουν την συμφωνία σε γραπτή δέσμευση ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί
Τι θα είναι ο διαμεσολαβητής
Διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ειδικά εκπαιδευμένος, Ανεξάρτητος, ουδέτερος. Δεσμεύεται από το απόρρητο και την εχεμύθεια. Υπόκειται σε Κώδικα Δεοντολογίας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ