Τι θα γίνει με όσους δεν  έλαβαν – Οι «λύσεις » που δίνει η νέα υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το newmoney, μετά τη σωρεία λαθών και προβλημάτων που διαπιστώθηκαν ότι υπήρξαν στις αιτήσεις για Επιστρεπτέα Προκαταβολή, θα ανοίξει και πάλι η πλατφόρμα MyBusinessSupport,, για διορθώσεις. Αν δικαιωθούν, ακυρώνονται τα πρόστιμα και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επιστρέψουν τα ποσά είτε σε δόσεις, είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%.

Για όσους όμως απορριφθούν, παρά τις διορθώσεις και τις ειδικές ερμηνείες, το «θρίλερ» με Επιστρεπτέες συνεχίζεται: θα υποχρεωθούν να καταβάλουν ως αχρεωστήτως καταβληθέν ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης, εφάπαξ μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023, μαζί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Παρόλα αυτά, δεν βρίσκουν λύση άλλα προβλήματα που είχαν θέσει το Οικονομικό Επιμελητήριο και Λογιστικοί σύλλογοι, όπως: λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου εμφανίζονται σαν απολύσεις, επιχειρήσεις που αν και τους είχαν εγκριθεί επιστρεπτέες δεν τις εισέπραξαν ποτέ, περιπτώσεις μετασχηματισμών επιχειρήσεων με διακοπή της μίας και έναρξη της άλλης κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, επειδή αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων, πρόστιμα που αναρτήθηκαν προ μηνός διαγράφονται ή τροποποιούνται (μειώνονται) κατά περίπτωση, με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κοινή υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα η απόφαση αυτή (ΓΔΟΥ 85/2022) προβλέπει:

1) Για όσους ξέχασαν ή έστειλαν ελλιπή ή λάθος δικαιολογητικά: η επιχείρηση μπορεί να τα υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», από σήμερα ενδεχομένως, μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2022.

2) Για όσους παραβίασαν τον όρο διατήρησης των θέσεων των εργαζομένων: συγκρίνοντας πόσους εργαζομένους είχαν πριν τη λήψη της ενίσχυσης και πόσους απασχολούσαν μετά, εάν προκύπτει ότι ο αριθμός εργαζομένων μειώθηκε κατά 1 μονάδα ή περισσότερο, τότε θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Ετσι χάνουν την ενίσχυση και καλούνται να την επιστρέψουν οριστικά στο κράτος.

Αντιθέτως εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη σύγκριση είναι μεν μικρότερο αλλά λιγότερο από 1 μονάδα, τότε θεωρείται ότι τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση, παρότι σε απόλυτα μεγέθη υπήρξε μείωση –οριακή- του προσωπικού. Αυτό για παράδειγμα μπορεί να συνέβει αν πχ μεσολάβησαν σαββατοκύριακο ή λίγες ημέρες για να αντικατασταθεί κάποιος υπάλληλος που αποχώρησε ή συνταξιοδοτήθηκε κλπ.

3) Εφόσον μετά και τον επανυπολογισμό ου κριτηρίου για διατήρηση του προσωπικού, αλλά και τη λήξη της νέας διορίας ως 30 Δεκεμβρίου 2022 για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, προκύψει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, τότε τα ποσά πρέπει να επιστραφούν, ενώ ακυρώνεται η παράταση που δόθηκε και οι τόκοι τρέχουν από 1 Δεκεμβρίου 2022.

Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπονται επίσης τα εξής:

(i) Για επιχειρήσεις που εκ παραδρομής αναγνωρίστηκε το μη επιστρεπτέο ποσό, σαν έσοδο του φορολογικού έτους 2020, αν έχει υποβληθεί μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022 τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 αποκλειστικά για την αιτία αυτή, τότε η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μέσω της εφαρμογής «τα αιτήματά μου» της διαδικτυακής πύλης myaade.gov.gr (στον κατάλογο της «διαδικασίας» της «θεματικής ομάδας» Εισόδημα με επιλογή «Επανυπολογισμός επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής») νέα αίτηση από σήμερα μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2022 προκειμένου να διενεργηθεί εκ νέου ο υπολογισμός του επιστρεπτέου ποσού, κατόπιν διασταύρωσης που θα γίνει από την ΑΑΔΕ, στα ποσά των κωδικών των εντύπων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχει διαγραφεί το συνολικό ποσό του κωδικού 481 του εντύπου Ν ενώ στην περίπτωση της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, να έχει τροποποιηθεί ο υποκωδικός 011 του κωδικού 144, και παράλληλα και για τις δυο περιπτώσεις, θα πρέπει να έχει μειωθεί ισόποσα ο κωδικός 560 του πίνακα Ζ1 του εντύπου Ε3.

(ii) Για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1 Νοεμβρίου ως 31 Οκτωβρίου (ή και από 1 Δεκεμβρίου ως 30 Νοεμβρίου) το ύψος των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προκύπτει από τον κωδικό 500 του Ε3 των ετών 2019 και 2020, αντίστοιχα, όπως έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η.05.2022.

(iii) Για επιχειρήσεις που έκαναν αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου εντός του 2019, η σύγκριση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της επιχείρησης διενεργείται σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019, με τον κωδικό 500 του εντύπου Ε3 έτους 2019 που αφορά τη νέα διαχειριστική περίοδο.

(iv) Για επιχειρήσεις που έκαναν αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου εντός του 2019, όταν μέρος των εισοδημάτων είχε δηλωθεί στο φορολογικό έτος 2018, η σύγκριση των εσόδων πραγματοποιείται με αναγωγή του συνόλου των δηλωθέντων εισοδημάτων των φορολογικών ετών 2018 και 2019 σε δωδεκάμηνη βάση.

(v) Για επιχειρήσεις που έκαναν αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου εντός του 2020, η σύγκριση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 της επιχείρησης διενεργείται σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020, με τον κωδικό 500 του εντύπου Ε3 του 2020, αναγόμενο σε δωδεκάμηνη βάση.