Τι θα ισχύσει τελικά με τα – ΝΕΑ ανακοίνωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει πως είναι πιλοτική η – Δεν αφορά μόνο τους 3 προσφεύγοντες .

Ειδικότερα, ανακοίνωση μετά τις αντιδράσεις, εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε συνέχεια της απόφασής του για επαναφορά των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, στα επίπεδα πριν από το 2012.

Απαντώντας – εμμέσως- σε αναφορές κυβερνητικών στελεχών το δικαστήριο διευκρινίζει πως η απόφαση που εξέδωσε είναι «πιλοτική» και δεν αφορά μόνο τους τρεις προσφεύγοντες, πρώην ανώτατους δικαστές.

Η ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

«Υπενθυμίζεται ότι με τις πιλοτικές δίκες ως οι ανωτέρω επιλύονται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχουν συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων και όχι διαφορές που αφορούν ειδικώς τον συγκεκριμένο διάδικο, το δικόγραφο του οποίου, φέροντας τα εν λόγω χαρακτηριστικά, έδωσε απλώς λαβή για την επίλυση των εν λόγω ζητημάτων», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο. Παράλληλα τονίζεται πως η πιλοτική αυτή απόφαση δεν κάνει τίποτα άλλο από το να εφαρμόζει την απόφαση του Μισθοδικείου. Όπως μάλιστα υπενθυμίζει η ανακοίνωση, το Μισθοδικείο «όταν δικάζει μεταξύ άλλων διαφορές από συντάξεις δικαστικών λειτουργών, συγκροτείται κατά πλειοψηφία από μη δικαστικούς λειτουργούς».

Στην ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνεται πάντως ότι « η εκ του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος υποχρέωση για παροχή πλήρους δικαστικής προστασίας από την προσβολή των συνταξιοδοτικής φύσης δικαιωμάτων των δικαστικών λειτουργών και η εντεύθεν διασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας του δικαιώματος του οποίου η προσβολή διαγνώστηκε με απόφαση του ειδικού Δικαστηρίου, επιβάλλει όπως η συνταξιοδοτική Διοίκηση, μετά τη δικαστική διάγνωση της αντισυνταγματικότητας μειώσεων σε σύνταξη δικαστικού λειτουργού, προβεί, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί και ανεξαρτήτως αν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου αφορούσε στον ίδιο».