Αν έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία αγοράς ακινήτου, βιαστείτε να την ολοκληρώσετε εκτός και εάν περιλαμβάνεστε στον κατάλογο των τυχερών για τους οποίους η πρόσφατη αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών φέρνει μειώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ροκανίστε τον χρόνο μέχρι να αλλάξει το έτος.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, ο φόρος , ο οποίος επιβαρύνει τον αγοραστή και επιβάλλεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, θα υπολογίζεται με βάση τις νέες τιμές ζώνης. Αν το υπό αγορά ακίνητο βρίσκεται σε μία από τις 3.792 περιοχές σε όλη τη χώρα όπου οι νέες τιμές είναι αυξημένες, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για επιβαρύνσεις έως και κατά 50%.

Για παράδειγμα, για την αγορά ενός διαμερίσματος 100 τ.μ. στην Καλλιθέα σήμερα ο φόρος μεταβίβασης είναι 1.842,75 ευρώ. Για την αγορά του ίδιου ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, ο φόρος μεταβίβασης εκτοξεύεται στα ύψη και με αύξηση 47,6%, διαμορφώνεται σε 2.720,25 ευρώ, εξαιτίας της αύξησης της τιμής ζώνης.

Η προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών το περασμένο καλοκαίρι ίσχυσε σε δύο δόσεις. Στην πρώτη, οι αλλαγές μέτρησαν μόνο για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2018. Στη δεύτερη, από την 1η Ιανουαρίου 2019, η πλήρης ενεργοποίηση των νέων τιμών φέρνει επιβαρύνσεις και ελαφρύνσεις σε 18 συν 1 φόρους και τέλη.

Πέραν του φόρου μεταβίβασης επηρεάζονται:

1. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων, με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.

2. Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων, που υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.

3. Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.

4. Ο φόρος διανομής ακινήτων.

5. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰-0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

6. Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).

7. Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια.

8. Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

9. Ο φόρος δωρεάς ακινήτων.

10. Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων.

11. Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων.

12. Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

13. Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κτισμάτων.

14. Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

15. Τις εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

16. Τον ειδικό φόρο ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρείες ακινήτων.

17. Τον φόρο του τεκμηρίου της κατοικίας.

18. Τον φόρο επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.

Νέες αλλαγές ενόψει

Σύμφωνα με τη λίστα των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να προχωρήσει σε δύο ακόμα ετήσιες προσαρμογές των αντικειμενικών αξιών (μία το 2019 και μία το 2020), προκειμένου αυτές να εξομοιωθούν με τις πραγματικές τιμές αγοράς. Δεδομένου ότι το 2019 είναι έτος εκλογών, κρίνεται αμφίβολο από πηγές της αγοράς ακινήτων αν η δέσμευση θα τηρηθεί εγκαίρως.

Με τροπολογία η οποία κατατέθηκε πάντως χθες στη Βουλή, δημιουργούνται νέες επιτροπές προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, αντικαθιστώντας τις επιτροπές οι οποίες δούλεψαν για τον προσδιορισμό των φετινών αντικειμενικών.

Με την τροπολογία, τη διαδικασία προσδιορισμού των τιμών αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι εκτιμητές. Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Τριμελή επιτροπή, η οποία παρεμβαίνει όπου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι νέες Τιμές Ζώνης, πρόεδρος θα εξακολουθήσει να τοποθετείται πάρεδρος του ΝΣΚ, ωστόσο τα μέλη γίνονται πιο «πολιτικά» πρόσωπα. Ως μέλη ορίζονται οι επικεφαλής της αρμόδιας Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, ενώ ο νόμος του 2017 προέβλεπε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ.

Η τροπολογία προβλέπει παράλληλα τη σύσταση εξαμελούς επιτροπής σε κάθε Περιφέρεια, η οποία θα εισηγείται τους συντελεστές αυξομείωσης (συντελεστές εμπορικότητας) στη διαμόρφωση των Ζωνών, καθώς και τις Ζώνες που πρόκειται να ενταχθούν στο αντικειμενικό σύστημα.