: Στην αναμόρφωση των τελών κυκλοφορίας που πληρώνουν σχεδόν 5,5 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων προχωρά το οικονομικό επιτελείο από το 2025.

Ειδικότερα, για το σκοπό αυτό, συστάθηκε ειδική ομάδα εργασίας έργο της οποίας, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση, είναι η αναμόρφωση και επικαιροποίηση του πλαισίου των τελών κυκλοφορίας των ΕΙΧ, η διατύπωση απόψεων σχετικά με κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, η επεξεργασία και μελέτη των νέων τεχνολογικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών εξελίξεων καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και κριτηρίων διαμόρφωσης του κόστους των τελών.

Η ομάδα εργασίας θα επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια κοστολόγησης και θα υποβάλλει προτάσεις αναμόρφωσης των τελών κυκλοφορίας.

Επίσης θα μελετήσει τα συστήματα τελών κυκλοφορίας οχημάτων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και θα παρουσιάσει ένα πρώτο σχέδιο προτάσεων το Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται ότι σήμερα τα τέλη κυκλοφορίας έχουν αρκετές ταχύτητες ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων ή τον κυβισμό του οχήματος (για παλαιά αυτοκίνητα) ενώ προβλέπεται απαλλαγή για ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά που εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους.

Το νέο σύστημα τελών κυκλοφορίας θα οδηγήσει στη διαφοροποίηση των υφιστάμενων τελών κυκλοφορίας, κυρίως με κριτήρια περιβαλλοντικά, όπως είναι οι εκπομπές ρύπων αλλά και με την υιοθέτηση συγκεκριμένου πλαισίου για οχήματα εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και των ηλεκτρικών, των υβριδικών και των plug in οχημάτων.

Πρόστιμα

Η ομάδα εργασίας θα εξετάσει και τα σενάρια για αλλαγές στο χρηματικό πρόστιμο για την εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας το οποίο σήμερα ανέρχεται στο διπλάσιο της αξίας των τελών από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης. Το σχήμα των προστίμων αναμένεται να αλλάξει από το 2025, καθώς στις προθέσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι να καθιερώσει ένα κλιμακωτό σύστημα προστίμων ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης πληρωμής των τελών. Όσο νωρίτερα θα γίνεται η εξόφληση των τελών μετά την λήξη της προθεσμίας τόσο μικρότερο θα είναι το πρόστιμο στα τέλη κυκλοφορίας.

Όπως ορίζεται στην απόφαση η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όταν προκύπτουν επείγοντα θέματα, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων ή και εκτός αυτού, σε κάθε δε περίπτωση εντός χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο κτίριο όπου στεγάζεται το Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή μέσω τηλεδιάσκεψης, η δε διάρκεια της ορίζεται έως την ολοκλήρωση του έργου της.

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Στο μεταξύ, τον Απρίλιο αναμένεται να έρθουν τα τέλη με τον μήνα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είχαν θέσει τα οχήματά τους σε ακινησία θα έχουν τη δυνατότητα να τα κυκλοφορήσουν ξανά στους ελληνικούς δρόμους πληρώνοντας μειωμένα τέλη. Η διάταξη ετοιμάζεται και αναμένεται να κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή και η οποία θα προβλέπει ότι εάν κάποιος επανακυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του για ένα μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12 κ.ο.κ. .