Τα τεκμήρια για όσους πούλησαν ή αγόρασαν αυτοκίνητο το 2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔02/06/2018 - 13:17 | Author: Newsroom Ipaidia

Πέρυσι πούλησα το μου. Θα γλιτώσω το τεκμήριο διαβίωσης; Αυτή είναι μια από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις των φορολογούμενων και η απάντηση που δίνεται έχει να κάνει με τον μήνα που πουλήθηκε το αυτοκίνητο. Αν το αυτοκίνητο πουλήθηκε ή τέθηκε σε ακινησία ή καταστράφηκε τελείως μέσα στο έτος 2017, από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη ( διαβίωσης) που αντιστοιχεί σ' αυτό λαμβάνονται υπόψη τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες της κυριότητας ή της κατοχής ή της κυκλοφορίας του.

 

Για παράδειγμα αυτοκίνητο 1.300 κ. εκατ. ηλικίας 4 ετών πουλήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Στην περίπτωση αυτή το τεκμήριο που θα ληφθεί υπόψη αντιστοιχεί στους 8 μήνες που το είχε στην κατοχή του ο φορολογούμενος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το τεκμήριο για το Ι.Χ. ανέρχεται σε 4.600 ευρώ. Επειδή όμως ο φορολογούμενος το είχε στην κατοχή του 8 μήνες τότε περιορίζεται στα 3.067 ευρώ.

Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε μέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Το ίδιο ισχύει και για την αγορά του αυτοκινήτου.

Ωστόσο οι φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να προβληματίζονται.

Το ποσό που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισμό, συμπληρώνεται από την υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ωστόσο για την απόδειξη της ακινησίας ο φορολογούμενος πρέπει μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτους να υποβάλλει αν κληθεί για έλεγχο και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Όσον αφορά επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4 Μαρτίου 2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους, οι τελευταίοι, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με το τεκμήριο διαβίωσης, οφείλουν να προβούν σε διαγραφή αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία (προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης καταστροφής, διάλυσης ή αχρήστευσης).

Σημειώστε ακόμα τα εξής:

Το τεκμήριο διαβίωσης που προκύπτει με βάση το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο μεικτής χρήσης ή το αυτοκίνητο τύπου JEEP, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο παιδί, υπολογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα ή, αν αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα, και κατά συνέπεια η υπόψη δαπάνη πρέπει να αναγράφεται στους κωδικούς 851-858, κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος (ο σύζυγος ή η σύζυγος) έχει ατομική επιχείρηση, η οποία χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της επιβατικά ή μικτής χρήσης αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά τα αυτοκίνητα της ατομικής επιχείρησης.

 

Loading...


  • europalso   ideascentral