Σημαντικές διαφοροποιήσεις και ανισότητες των αποδοχών εκατοντάδων χιλιάδων λειτουργών του Δημοσίου προκαλούν οι αποφάσεις του με τις οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν με το μνημονιακό νόμο 4093/2013, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-12-2017, σε βασικούς μισθούς και επιδόματα που καταβάλλονταν με βάση τα καθεστώτα των .

, ΑΕΙ και του ΕΣΥ αντιμετωπίστηκαν εντελώς διαφορετικά από το ΣτΕ καθώς τα μέλη του Ανώτατου δικαστηρίου που εξέδωσαν τις σχετικές αποφάσεις αναγνώρισαν μόνο στους πρώτους το δικαίωμα είσπραξης αναδρομικών από την 1η-8-2012 ενώ στις άλλες δύο κατηγορίες δεν επέτρεψαν το δικαίωμα αυτό.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχει εκδώσει το ανώτατο δικαστήριο για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που έγιναν με το ν. 4093/2013 στα ειδικά μισθολόγια:

Οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες δικαιώθηκαν πλήρως και έχουν ήδη λάβει σε μηνιαίες δόσεις τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στο 50% των περικοπών που επιβλήθηκαν από την 1η-8-2012 με το νόμο 4093/2013. Επιπλέον το Δημόσιο οφείλει να καταβάλει ακαθάριστα ποσά αναδρομικών από 643,60 ευρώ έως 27.902,55 ευρώ τα οποία αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 50% των περικοπών σε βασικούς μισθούς και επιδόματα που τους επιβλήθηκαν την περίοδο από την 1η-8-2012 έως την 31η-12-2017 με το ν. 4093/2013. Παράλληλα δικαιούνται πλέον και προσαύξησης των «προσωπικών διαφορών» που λαμβάνουν κάθε μήνα από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους κατά τα ακαθάριστα ποσά μηνιαίων αυξήσεων που προκύπτουν για την περίοδο από 1-8-2012 έως 31-12-2017 εξαιτίας της επιβεβλημένης πλήρους αποκατάστασης των αποδοχών τους στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.

Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν δικαιούνται αποκατάστασης των αποδοχών τους από την 1η-8-2012. Δεν μπορούν δηλαδή να λάβουν τα ποσά των αποδοχών που έχασαν αναδρομικά από την 1η-8-2012, δηλαδή με ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ οι περικοπές του ν. 4093/2012 στους βασικούς μισθούς και τα επιδόματά τους αλλά από την 1η Ιανουαρίου του 2015 με την οποία έγινε και δεκτή η προσφυγή τριών καθηγητών κατά των περικοπών του ν. 4093/2012. Μόνο οι τρεις καθηγητές που προσέφυγαν δικαιούνται πλήρως αποκατάστασης των αποδοχών τους, δηλαδή αναδρομικά από την 1η-8-2012!

Για τους γιατρούς του ΕΣΥ τα πράγματα είναι ακόμη πολύ χειρότερα. Οι εν λόγω λειτουργοί του Δημοσίου δεν δικαιούνται καθόλου αναδρομικά αλλά μόνο μηνιαίες αυξήσεις από τον τρέχοντα μήνα. Κι αυτό διότι η απόφαση του ΣτΕ προβλέπει ότι η αποκατάσταση των αποδοχών στα επίπεδα προ των περικοπών του ν. 4093/2012 πρέπει να γίνουν για όλους τους ιατρούς του ΕΣΥ μετά την 26η Φεβρουαρίου 2018, που είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της συγκεκριμένης απόφασης. Οι μόνοι που δικαιούνται αναδρομικά είναι οι 4 ιατροί που προσέφυγαν στο ΣτΕ. Αλλά και αυτών τα αναδρομικά προβλέπεται να είναι «κουρεμένα» καθώς μετρούν από τον Οκτώβριο του 2014, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.