Με νέα εγκύκλιο, το ενημέρωσε εκπαιδευτικούς και μαθητές ότι έχουν πραγματοποιηθεί διορθώσεις /προσθήκες /αλλαγές στις ψηφιακές μορφές.

Διόρθωση και ανάρτηση των ενημερωμένων εκδόσεων pdf, pdf για αμβλύωπες και html βιβλίων μαθητή στον δικτυακό τόπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books.edu.gr) του Ψηφιακού Σχολείου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί διορθώσεις /προσθήκες /αλλαγές στις ψηφιακές μορφές α) pdf (για web), β) pdf για αμβλύωπες και γ) html για ταπαρακάτω βιβλία σύμφωνα με το με Αρ.Πρωτ.134926/Δ2/07-10- 2020 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση πράξεων ΙΕΠ για εφαρμογή Συμφωνίας Πρεσπών στα σχολικά βιβλία» και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις των μορφών αυτών έχουν αναρτηθεί στο αποθετήριο Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (ebooks.edu.gr) του Ψηφιακού Σχολείου.

Αναρτήθηκαν στο αποθετήριο Φωτόδεντρο Διαδραστικά ΣχολικάΒιβλία επικαιροποιημένες εκδόσεις pdf (για web) που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Εκδόσων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με διορθώσεις/προσθήκες/αλλαγές σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ. 134926/Δ2/07-10-2020 έγγραφο με θέμα «Απάντηση εγγράφου που αφορά στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών»

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ