Στον ΟΠΕΚΑ το επίδομα παιδιού

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔13/04/2018 - 20:25 | Author: Newsroom Ipaidia

Χορήγηση από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/ΟΙΚ.19750/540/18 (ΦΕΚ-1293 Β/12-4-18)
Το επίδομα της παρ. 1.α του άρθρου 4 του ν. 4520/2018  (ΦΕΚ 30/2018 τ.Α ́) χορηγείται από τον , σύμφωνα  με την διαδικασία που προβλέπεται με την αριθμ. οικ.  Δ22/11/2705/58/17.1.2018 κοινή υπουργική απόφαση  «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος  παιδιού» (ΦΕΚ 57/2018 τ.Β ́).
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ- καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ-
ϋπολογισμού πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην  αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επι- δόματος παιδιού» (ΦΕΚ 57/2018 τ.Β ́).

Loading...
  • europalso

    ideascentral