Στις εφορίες οι πυρόπληκτοι για να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔27/08/2018 - 10:41 | Author: Newsroom Ipaidia

Το σοκ της λυπητερής του νέου θα υποστούν και οι των οποίων τα σπίτια καταστράφηκαν μερικώς ή ολοσχερώς από τις πρόσφατες φονικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική.

Τρόπος αυτόματης εξαίρεσης των κατεστραμμένων ακινήτων από τον ΕΝΦΙΑ κατά την εκκαθάριση του φόρου δεν βρέθηκε. Ετσι, αν μέχρι την τελευταία στιγμή δεν αλλάξει κάτι, οι πυρόπληκτοι θα πρέπει να περάσουν από την εφορία τους για να δηλώσουν την καταστροφή του ακινήτου προκειμένου να απαλλαγούν από το φόρο. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται με νομοθετική ρύθμιση της τελευταίας στιγμής να εξαιρεθούν από την ταλαιπωρία τουλάχιστον οι οικογένειες των θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Μάτι.

Οι πυρόπληκτοι δικαιούνται απαλλαγή για το κατεστραμμένο ακίνητο – κατ’ εξαίρεση του νόμου που ορίζει ότι ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται επί της περιουσιακής κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου 2018.

Η απαλλαγή ενσωματώθηκε στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με όλα τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη ορίζει ότι: «Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού. Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών που ορίζονται στο παρόν άρθρο».

Τα δικαιολογητικά- η διαδικασία

Με βάση την απόφαση:

Αρμόδιος για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. όπου εκδίδεται το εκκαθαριστικό κάθε έτους.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Η αίτηση είναι τυποποιημένη (σύμφωνα με την ΠΟΛ.1200/2017 – υπόδειγμα 1Α) το οποίο επέχει θέση δήλωσης.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής ή αρχών από την οποία πρέπει να προκύπτουν η απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η διεύθυνση και το είδος του πληγέντος ακινήτου καθώς και ότι το κτίσμα έχει ολοσχερώς καταστραφεί ή ότι έχει κριθεί κατεδαφιστέο ή ότι είναι επισκευάσιμο μεν αλλά έχει υποστεί λειτουργικές ζημιές που το καθιστούν μη κατοικήσιμο.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το οποίο και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογούμενου. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης, ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.

 

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso