Tι ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας σε συνάντηση που έχει προγραμματίζει με τους τραπεζίτες

«Το τραπεζικό σύστημα οφείλει να συμβάλει στην πιστωτική επέκταση και στην ταχεία υλοποίηση ρυθμίσεων οφειλών, να αναμορφώσει την τιμολογιακή πολιτική δανείων, καταθέσεων και προμηθειών με τρόπο που δεν επιβαρύνει δυσανάλογα επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και να δείξει ευαισθησία στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».

Αυτό το μήνυμα θα περάσει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας σε συνάντηση που έχει προγραμματίζει με τους τραπεζίτες. Μετά από σχετική εντολή του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτακη, ο υπουργός Οικονομικων θα ασκήσει εκ νέου πιέσεις προς τις τράπεζες για να περάσουν στους πολίτες και το όφελος από την αύξηση των επιτοκίων. Θα ζητήσει δε να να λαμβάνουν υπ οψη τις ιδιαίτερες συνθήκες ειδικά σε περιπτώσεις ευάλωτων πολιτών

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά στο 20th Bank Management Conference «το τραπεζικό σύστημα οφείλει:

• να συμβάλει στην πιστωτική επέκταση με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, ώστε να ενισχύσει την περίμετρο των δυνητικών προς χρηματοδότηση πελατών, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες που δημιουργεί το μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον,
• να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές για την ταχεία υλοποίηση ρυθμίσεων οφειλών μέσω του νέου και σύγχρονου εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να θωρακιστεί επαρκώς ενάντια στους νέους κινδύνους που ελλοχεύουν,

• να αναμορφώσει την τιμολογιακή πολιτική δανείων, καταθέσεων και προμηθειών, με τρόπο που δεν επιβαρύνει δυσανάλογα επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς βγαίνουμε από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων,

• να δείξει ευαισθησία στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,

• να εκπαιδεύσει, προσωπικό και πελάτες, στην ψηφιακή μετάβαση των εργασιών του,

• να συμβάλει στον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας».
Σύμφωνα, έξαλλου με τον κ. Σταικουρα η εικόνα του τραπεζικού συστήματος, σήμερα, διαμορφώνεται ως εξής:

• Το απόθεμα των «κόκκινων» δανείων έχει μειωθεί σημαντικά.

• Ο δείκτης μη-εξυπηρετούμενων προς το σύνολο των δανείων ανέρχεται στο 10% στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2022, από 44% τον Ιούνιο του 2019.

• Επισημαίνεται επίσης ότι και οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν ήδη πετύχει τον επιχειρησιακό στόχο που είχαν θέσει για μονοψήφιο ποσοστό «κόκκινων» δανείων, με το δείκτη να έχει πλέον τάση σύγκλισης προς το μέσο όρο της ευρωζώνης.

• Η πιστωτική επέκταση ακολουθεί αυξητικό ρυθμό.

• Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το σύνολο των νέων χορηγήσεων για το εννεάμηνο του έτους ανέρχεται στα 6 δισ. ευρώ, με τον καλύτερο μήνα να είναι ο Σεπτέμβριος.

• Οι καταθέσεις, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σταθερά ενισχύονται.

• Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε 185,5 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2022, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό δεκαετίας.

• Τα τραπεζικά ιδρύματα καταγράφουν σημαντικά κέρδη.

• Το εννεάμηνο του 2022, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες κατέγραψαν κέρδη ύψους 2,8 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις ζημιογόνες χρήσεις του παρελθόντος.

• Η ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ευρωσύστημα παρέμεινε ενισχυμένη σε σχέση με το παρελθόν, σταθερή σε σχέση με το 2021, στα 50,7 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022.

• Το κόστος πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών αποκλιμακώθηκε σημαντικά.

• Το εννεάμηνο του 2022, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες σχημάτισαν προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ, έναντι 5,6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

• Οι Ελληνικές Τράπεζες αναβαθμίστηκαν πρόσφατα από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s.

• Οι ελληνικές τράπεζες αναβαθμίστηκαν κατά 1-2 βαθμίδες, ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στην ελληνική οικονομία και των σημαντικών βελτιώσεων στην ποιότητα του ενεργητικού και της κερδοφορίας τους