Δάνεια πρώτης κατοικίας σε νέους 25 έως 39 ετών, στο

Eπιτρέπεται τα νέα ζευγάρια να υποβάλουν αίτηση για χαμηλότοκα δάνεια και να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι, στο πλαίσιο της .

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για να κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά τους σε κάποια από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Πρόκειται για δάνεια αγοράς πρώτης κατοικίας, που καλύπτουν έως και το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου με ανώτατο όριο τις 150.000 ευρώ, σε ακίνητα που η αξία τους δεν μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, με διάρκεια έως και 30 έτη, χωρίς περίοδο χάριτος, με χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο.

Τα αρχικά επιτόκια (από τα οποία αφαιρείται η επιδότηση που προβλέπει το πρόγραμμα) ανακοινώθηκαν από τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν ως εξής:

Σταθερό επιτόκιο Κυμαινόμενο επιτόκιο Περιθώριο
Alpha Bank Euribor 3M 2,2%
Eurobank Euribor 3M 1%-4%
Εθνική Euribor 3M 2%-2,5%
Τράπεζα Πειραιώς Euribor 1M 2,5%
Παγκρήτια Euribor 3M 1,5%-2%
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου Euribor 3M 2%-3,5%
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Euribor 1M 2%-4%
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 5%
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Euribor 3M 1,5%-4,9%
Attica Bank Euribor 3M 2,9%-4%

Το επιτόκιο αναφοράς (Euribor) κυμαίνεται αυτήν την περίοδο κοντά στο 3%.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια;

Το ετήσιο εισόδημα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.000 ευρώ ενώ το μέγιστο, εκείνο που ισχύει για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Για το 2023 τα όρια έχουν ως εξής:

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ