Σύστημα «Ήλιος»: Το 34% των κύριων συντάξεων ξεπερνά τα 1.000 ευρώ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔22/06/2020 - 16:27 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Συνολικά 4.418.319 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.765.429 ήταν κύριες, οι 1.247.790 επικουρικές και 405.100 μερίσματα, καταβλήθηκαν τον Μάιο του 2020, όπως προκύπτει από την έκθεση Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών των Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με την έκθεση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ, η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.261.589.315,70 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ. Αναλύοντας τα δεδομένα των συντάξεων (κύριων, επικουρικών και μερισμάτων) σε κλίμακες με κριτήριο το ποσό της σύνταξης, προκύπτει ότι η πλειονότητα των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1000 ευρώ.

Επίσης, σημαντικό ποσοστό στις κύριες συντάξεις γήρατος (περίπου 34%) ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Σημειώνεται, ότι η εν λόγω ανάλυση αφορά σε συντάξεις και όχι εισόδημα συνταξιούχου. Στην κατηγορία «γήρατος» έχει συμπεριληφθεί και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ. Τα ποσά σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνουν τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Στην έκθεση αποτυπώνεται και η μηνιαία εισροή νέων συντάξεων με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης και η δαπάνη για την καταβολή των αναδρομικών και του ποσού των συντάξεων ανά φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Επισημαίνεται ότι υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ της έκδοσης των αποφάσεων και της ένταξης στο σύστημα πληρωμών (δηλ. τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην έκθεση του μηνός Μαΐου αφορούν αποφάσεις που είχαν εκδοθεί τους προηγούμενους μήνες και εκκαθαρίστηκαν το Μάιο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαΐου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 3.780.817,89 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 6.577.754,10 ευρώ για την πληρωμή 13.091 συντάξεων. Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται 1.397.001,05 € και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.223.486,32 ευρώ για την πληρωμή 2.167 τροποποιητικών συντάξεων. Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 3.522.577,61 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 545.138,12 ευρώ για την πληρωμή 1.328 προσωρινών συντάξεων.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για τις αναστολές συντάξεων και το ποσό αναστολής λόγω ληξιαρχικών μεταβολών (θάνατος, γάμος), τον μήνα Μάιο διακόπηκαν 12.856 συντάξεις συνολικού ποσού 5.748.100,21 ευρώ από τις οποίες 3.161 ήταν επικουρικές (ΕΤΕΑΕΠ).

Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή των συντάξεων, όπως προκύπτει ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.716.945) και την Κεντρική Μακεδονία (733.972). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 302.702 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 254.531.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου παρατηρείται η μεγαλύτερη τιμή (21,2%) του λόγου ποσού σύνταξης προς ΑΕΠ και ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τιμή 19,2%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τιμή 10,2%.  • Το ipaidia.gr στο google news

    Τελευταίες Ειδήσεις

    Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020    • ideascentral

      europalso